Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Anställning på lika villkor – En jämförande studie om orsakerna till det stora antalet tillfälliga anställningar i äldre- och handikappomsorgen (2003)

Under 1990-talet har antalet personer med tidsbegränsade anställningar ökat. I november 2001 hade cirka 200 000 personer en tidsbegränsad anställning bara i kommunerna.

Som regel är dessa anställningar förknippade med otrygghet och låg lön. Forskning belägger även påståendena, att timanställda mår sämre än anställda på uthyrningsföretag, att en tillfällig anställning är ett hinder för lån och hyreskontrakt, att en större andel bland tillfälligt anställda har kunskapsbrister, åsidosätts i nödvändig utbildning och har svårare att framföra arbetsmiljökritik och att dessa behovsanställda har påtagligt mer hälsobesvär än personer som är fast anställda.

En rapport av Elisabeth Schantz publicerad 2003.