Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Vardagens hjältar – Undersköterskor och vårdbiträden i svensk äldreomsorg (2000)

Ledarskapet är viktigare för personalens trivsel än om ägandet är offentligt eller privat. Det visar undersökningen Vardagens hjältar från 2000.

De som arbetar inom äldreomsorgen trivs med sina jobb. De som arbetar hos privata arbetsgivare är något positivare till sina arbetsförhållanden och sina chefer än de som har kommunala arbetsgivare.

Rapporten ”Vardagens hjältar” bygger på intervjuer med personal i privat och offentlig äldreomsorg samt med arbetsgivare och experter. Undersökningen är både kvantitativ och kvalitativ.

Några siffror ur den kvantitativa delen:

– På frågan hur du trivs med ditt arbete hamnade de offentligt anställdapå medelvärdet 5,6 på en skala från ett till sju. Medelvärdet för deprivatanställda var 5,7.

– På frågan om möjligheterna att ägna tillräcklig tid åt de äldre angavde kommunalt anställda 3,7 och de privatanställda 4,2.

– Möjligheterna till ständig kompetensutveckling angav de kommunaltanställda till 3,8 och de privatanställda till 4,1 på en skala från ettill sju.

– Chefens ledningsförmåga angav de kommunalt anställda till 4,8 och deprivatanställda till 5,0.

– Förmågan att utnyttja resurserna angav de kommunal anställda till 5,5och de privatanställda till 5,2.

En fråga om möjligheter och ledarskap

Personalen vill ha mer tid och resurser till vård och omsorg oavsett arbetsgivare. Brist på personal och tid. Dåliga karriärmöjlighet och dålig lön är de vanligaste negativa aspekterna. När arbetsgivare och experter beskriver personalen är negativa kommentarer vanliga, konstaterar rapporten.

Alla i denna grupp uppfattar inte äldrevården som ett yrke. Kompetensutveckling tycks inte användas för att förbättra vårdkvaliten.

Rapporten ”Vardagens hjältar” är en uppföljning av den uppmärksammade rapport som Kommunal presenterade hösten 1999. I den intervjuades enbart anställda hos privata arbetsgivare. Det visade sig att de trivdes bättre med sina privata arbetsgivare än med sina tidigare offentliga.