Etikett:
Yeshiwork Wondmeneh

Vägen till ett friskt arbetsliv i vård och omsorg

Debatten om det höga sjukskrivningstalet ökar i fart i och med regeringens tydliga signaler om att sätta gränser för utvecklingen. Frågan om hur denna negativa trend kan brytas engagerar många….

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Strategier för frisknärvaro i arbetet

”Ohälsosam stress på jobbet granskas”, är rubriken på Arbetsmiljöverkets pressmeddelande den 3 september 2015. ”För snäva tidsramar i förhållande till arbetsbördan, dålig planering, svagt stöd från ledning och kolleger eller…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Dags för ett jämställt och friskt arbetsliv

 ”Hälsan har ju uppmärksammats och debatterats alltmer i takt med den epidemiska ökningen av antalet sjukskrivningar. Det är beklagligt att ohälsan uppmärksammas som ett problem först när sjukskrivningarna skjuter i…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Debattera nu om samvetsstressen i vård och omsorg

Arbetsmiljön i vården och omsorgen har börjat uppmärksammas allt mer och Kommunal som har arbetat för detta på olika sätt kan känna en försiktig optimism. Men en viktig anledning till…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Synen på kvinnans arbete bestämmer hennes arbetsmiljö

Med hjälp av flera tillsynsinsatser och forskningsbaserade metoder har Arbetsmiljöverket under perioden 2011-2014 bland annat undersökt om kvinnodominerade arbetsplatser har sämre arbetsmiljöförutsättningar i förhållande till mansdominerade arbetsplatser.  Resultaten är nu…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Början till slutet på delade turer i Norrköpings kommun

Enligt Sveriges radio P4 Östergötland idag  har anställdas långa kamp fått gehör i Norrköpings kommun, som nu avskaffar delade turer som arbetstidschema inom vård och omsorg och i stället inför…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Dags för ett globalt krafttag för ett hållbart arbetsliv

I en artikel i Svenska Dagbladet den 4 november 2014 uppmärksammar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson byggarbetsplatsolyckan i Stockholm som krävde två människoliv . Hon uttrycker det som alla känner – att varje…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Kan arbetsmiljö orsaka ryggbesvär?

En ny forskningssammanställning av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) visar på samband mellan arbetsmiljö och ryggbesvär . Bakom denna sammanställning står en grupp erfarna och väl renommerade forskare med olika…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Anna Bäséns vittnesmål om sin anställning hos ett hemtjänstföretag

Jag läser och känner igen beskrivningarna i Anna Bäséns Wallraff-reportage  från de olika arbetsmiljöundersökningar som Kommunal gjort eller från flera av Annelie Nordströms blogginlägg om medlemmars villkor som hon brukar…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Det har länge varit dags att förebygga ohälsa i arbetet

Sveriges radio ekot den 24 juni  sände ännu en nyhet om ökad psykisk stress på jobbet och om dess inverkan på hälsan. Nyheten är baserad på uppgifter från en undersökning…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer