Etikett:
Vårbudgeten 2013

Vårbudgeten 2013 och kommunsektorn

I vårbudgeten 2013 lutar regeringen sig tillbaka och anser att ”en förbättrad ekonomiskt och arbetsmarknadsläge” under prognosperiodens slut (2017) kommer att bidra till ökade skatteintäkter och därmed stärka kommunsektorns finanser….

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer