Etikett:
fallolyckor

Allvarliga fallolyckor drabbar oftast kvinnor inom vård- och omsorgsyrken

Den 10 mars släppte AFA-försäkring en rapport om allvarliga arbetsolyckor orsakade av fall utan någon utomstående persons inblandning- Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn .  Rapporten är baserad på skador som…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Avskaffa ”krämpor – stämpeln” från kvinnors skador i arbetslivet

Jag läser i AFA Försäkrings senaste årliga rapport Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro – 2012 och reflekterar över en ”nyhet”: Den genomsnittliga risken för kvinnor att drabbas av allvarliga arbetsolycksfall har…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer