Etikett:
elever med särskilda behov

Det ska vara lätt att vara solidarisk

Just nu pågår en debatt om tilläggsbelopp för elever med behov av särskilt stöd. Efter två domar i Högsta förvaltningsdomstolen förra året skärs tilläggsbeloppen ned i hela landet. Kommunerna tolkar…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer