Etikett:
Ekonomirapporten – om kommunernas och landtingens ekonomi

Vem betalar för den demografiska förändringen i äldreomsorgen?

Diagram: Verksamhetens kostnadsvolym och den demografiska utvecklingen inom socialtjänsten. Bilden ovan, som är hämtad från Ekonomirapporten – om kommunernas och landstingens ekonomi (Sveriges Kommuner och Landsting, oktober 2012), jämför kostnadsutvecklingen…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer