Etikett:
Allvarliga arbetsskador

Allvarliga fallolyckor drabbar oftast kvinnor inom vård- och omsorgsyrken

Den 10 mars släppte AFA-försäkring en rapport om allvarliga arbetsolyckor orsakade av fall utan någon utomstående persons inblandning- Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn .  Rapporten är baserad på skador som…

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer