En ordförandes tankar

En till Kommunalare bloggar!

Det handlar om demokrati

Med bara några dagar kvar till valet på söndag, den 11 september, kan jag inte nog poängtera hur viktigt det är att man använder sig av sin medborgerliga rättighet att rösta. För din röst kan göra skillnad. Vi kan gemensamt förändra och förbättra. Precis som att vi för (bara) 101 år sedan införde kvinnlig rösträtt. Tanken svindlar lite när man faktiskt inser vad vi har uppnått under de senaste hundra åren.

Det handlar om demokrati. En grundtanke med demokrati är att den som är medborgare eller bor i ett land ska ha möjlighet att vara med och tycka till om hur landet ska styras. En annan demokratisk grundtanke är att alla människor är lika mycket värda och ska ha samma rättigheter. Det är därför Kommunal kämpar så hårt i valrörelsen. För vi vet av erfarenhet att när vi går samman kan vi faktiskt förändra och skapa rättvisa.

Vi har under cirka 30 år sett en ökad privatisering och avregleringspolitik, där politiska institutioner fått minskat inflytande. Samhället har dragit sig tillbaka på flera områden. Inom välfärden har det bland annat handlat om en ökad privatisering och marknadslösningar, samt minskade resurser i förhållande till de ökade behoven. I många fall har dessa förändringar inneburit försämringar för såväl de anställda som för medborgarna. Kostnadspress, vinstjakt, ohållbara scheman och minutstyrda arbetsmoment har tillåtits att dominera när politiker tagit ett steg tillbaka och en övertro på marknadslösningar fått breda ut sig. Det har skapats en kronisk underbemanning inom välfärden.

Förra veckan besökte jag Sölvesborg (bland annat) tillsammans med Malin Ragnegård, där vi tog chansen att samtala med ett flertal välfärdsarbetare om deras arbetssituation och hur de såg på framtiden, och deras tankar kring valet den 11 september.

Undertecknad tillsammans med valbilen i Sölvesborg med förbundsordförande Malin Ragnegård och Kommunal Sölvesborgs ordförande, Lina Jörnkrans.

Kommunal har tagit fram en rapport som bygger på en medlemsundersökning där över 10 000 undersköterskor, vårdbiträden och barnskötare har deltagit. Kommunals slutsats är att om vi vill behålla och stärka den generella välfärden så är det dags att på allvar bryta denna utveckling. Det krävs flera olika åtgärder för att skapa en välfärd som medborgarna har rätt att förvänta sig.

Undersökningen visar tydligt att både äldreomsorgen och barnomsorgen är kraftigt underbemannade. Det går naturligtvis ut över välfärdens kvalitet efter som det i mycket stor utsträckning bygger på de anställdas kompetens, engagemang och handlingsutrymme, dvs. att personal med rätt kompetens får tillräckligt med tid för att utföra sitt arbete.

Som exempel kan jag visa två diagram från Blekinges nedbrutna statistik:

 

När man lyssnar på medlemmarna i Kommunal, proffsen i välfärden är det inte alls konstigt att Kommunal har valt att fokusera på tre viktiga frågor i valrörelsen:

1. Ordning och reda i välfärden. Efter år av marknadsstyrning är det dags att återta kontrollen över välfärden. Det behövs ökad insyn och bemanningsriktlinjer som gör att resurserna används rätt. Tilliten behöver flyttas från marknadslösningar till medarbetarna. Minutstyrningen ska avskaffas.

2. Investera i välfärden. Underbemanningen inom skola, vård och omsorg skapar stress och leder på sikt till en sämre välfärd för medborgarna. Det behövs investeringar och resurserna ska gå till fler arbetskamrater, trygga anställningar, hållbara arbetstider och en robust välfärd med luft i systemet.

3.Avskaffa karensavsdraget. När man blir sjuk på/av sitt arbete så skapar karensavdraget en ekonomisk orättvisa. Många medlemmar tvingas välja mellan att gå till jobbet sjuka eller att få en ekonomi som inte går ihop.

 

Avslutningsvis: I den svenska grundlagen står det att ”all offentlig makt ska utgå från folket.” Använd din röst och rösta för välfärden på söndag! ❤