En ordförandes tankar

En till Kommunalare bloggar!

Kongressen är startskottet för de närmaste tre åren

De diskussioner som förts under kongressen och de beslut som fattats kommer att påverka över en halv miljon medlemmar och Kommunal som organisation – inte bara idag utan under lång tid framåt.

Jag känner en oerhörd stolthet över Sydosts delegation på kongressen, de gjorde ett beundransvärt arbete, och flera av ombuden tog plats i talarstolen mer än en gång. Det var fullspäckade dygn, där kongressombuden behandlat över 1500 olika motioner! Jag vill skicka ett stort tack till er alla som gjorde denna kongress till den bästa – nu kör vi vidare tillsammans!

Kongress 2022

Även jag fick ta plats i talarstolen några gånger.

Nu är det viktigt att bära vidare de beslut som kongressen har fattat; till sektioner, klubbar och arbetsplatser. Jag skulle vilja lyfta några av frågorna/motionerna som diskuterades på kongressen:

30-timmars arbetsvecka: Sedan länge har vi haft en vision om 30-timmars arbetsvecka och nu beslutade kongressen att det ska vara ett mål. Kommunal ska verka för 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön genom lagstiftning eller via kollektivavtal.

Arbetsskor – en väldigt aktuell fråga: Även denna fråga fick en rejäl skjuts framåt, då statsminister Magdalena Andersson på kongressens sista dag talade om att ta tillbaka kontrollen över välfärden. Magdalena lyfte frågan om hur viktigt det är att medarbetarna inom välfärden ska ha de villkor som krävs för att kunna göra sitt jobb. De som bär upp Sverige med slitsamma arbeten har rätt till en bättre arbetsmiljö. Därför har regeringen gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att undersöka hur belastningsskador kan förebyggas med bra utrustning, exempelvis rätt sorts skor. Detta välkomnas naturligtvis av Kommunal, som tycker att det är ett bra steg i rätt riktning, men inte tillräckligt. Vi kommer fortsätta kampen för välfärdsarbetarnas rätt till arbetsskor. Här måste vi fortsätta jobba brett, i flera spår.

Sänkt medlemsavgift och studerandemedlemskap: Kongressen biföll avgiftsutredningens rapport med ett tydligt medskick till förbundsstyrelsen om att under kongressperioden sänka medlemsavgiften. För att fortsätta vara en attraktiv och relevant fackförening är detta ett nödvändigt steg i rätt riktning. Ett annat steg i den riktningen är kongressens beslut att utreda införande av studerandemedlemskap. Efter en spänstig debatt med många talare beslutade kongressen att utreda detta och återkomma med resultatet till nästa års förbundsmöte. Det är viktigt att vi tidigt organiserar de som studerar inom våra yrkesområden.

Yrkesutvecklingsfrågor: Kommunals arbete för till exempel undersköterskor under de senaste åren (bl.a. skyddad yrkestitel, nationell standard på utbildningar) är något vi kan vara stolta över, och på kongressen argumenterades det en hel del för att vi behöver nå liknande framgångar inom fler yrkesområden, som till exempel städare, barnskötare och brandmän. Vi behöver ta oss an fler yrken – och göra samma resa som vi gjort med undersköterskorna.

Jag är så glad att jag får göra den här resan med Kommunal, och denna kongress har varit så upplyftande, med så många motioner, bra diskussioner och debatter, detta tack vare er medlemmar som engagerar er och kämpar för förändring. Jag kommer göra mitt allra bästa för att ni ska få fler arbetskamrater, trygga anställningar och hållbara arbetstider.

Tack för att jag fick förtroendet:

Jag är otroligt stolt, glad, tacksam och väldigt ödmjuk inför att ha fått förnyat förtroende att bli omvald som ledamot i förbundsstyrelsen. Att få vara en del i lag Kommunal känns stort. Vi är många i vårt lag och fler ska vi bli!

 

Den nyvalda förbundsstyrelsen

Styrelsen består av Malin Ragnegård, förbundsordförande, omsorgsassistent, Kommunal Bergslagen Barbro Andersson, vice ordförande, undersköterska/personlig assistent, Kommunal Mitt Jessica Leiding, förbundssekreterare, barnskötare, Kommunal Stockholms län Johan Ingelskog, avtalssekreterare, Kommunal Stockholms län André Schwenk, skötare, Kommunal Västra Svealand Felix Finnveden, personlig assistent, Kommunal Stockholms län Gunilla Lindström, barnskötare, Kommunal Skåne Jasmine Berglund, undersköterska, Kommunal Öst Jenny Markström, undersköterska, Kommunal Norrbotten Karolina Sundberg, undersköterska/skötare, Kommunal Mellersta Norrland Mahlin Bergman, barn- och ungdomsledare, Kommunal Sydost Markus Svensson, undersköterska, Kommunal Sydväst Matilda Johansson, barnsköterska, Kommunal Västerbotten Robert Darelius, bussförare, Kommunal Vänerväst Ulrika Winblad, personlig assistent, Kommunal Väst Zandra Michal, barnskötare, Kommunal Stockholms län Zdenka Mardetko, undersköterska, hemtjänst, Kommunal Bergslagen