En ordförandes tankar

En till Kommunalare bloggar!

Det är vår tid nu – det är Kommunals tid!

Mer än ett år har gått sedan Coronapandemin svepte in över Sverige. Det är ett år som satt ett skarpt strålkastarljus på den svenska välfärden, och de som arbetar i den: Lokalvårdaren, barnskötaren, vårdbiträdet, skötaren, bussföraren, kyrkogårdsarbetaren, måltidspersonalen, va-teknikern, den personliga assistenten och undersköterskan. Det här är bara några exempel på alla de yrkesområden som får Sverige att fungera. Medlemmarna i Kommunal har verkligen gett prov på att de inte är utbytbara. Medlemmarna i Kommunal besitter kompetens som är livsviktig och grundläggande för att välfärden ska fungera.

Första maj. Arbetarrörelsens högtidsdag.

En dag för oss som kämpar för ökad rättvisa och jämlikhet.

En dag för oss som jobbar för ett samhälle där välfärden och tryggheten tillhör alla – inte bara några.

En dag för oss som tycker att var och en ska bidra efter förmåga – och att var och en ska få efter behov.

Idag den 1 maj, kräver vi att beslutsfattare i regioner och kommuner tar sitt ansvar och fattar de beslut som behöver fattas för att framtidens välfärd ska säkras. Rekryteringsbehoven är stora och ny personal kommer inte att lockas in i dessa yrken så länge lönerna inte höjs och tryggheten stärks. Förra året gjorde Sveriges regioner och kommuner rekordöverskott, över 50 miljarder kronor. Samtidigt är andelen tidsbegränsat anställda inom välfärden fortsatt hög. Inom äldreomsorgen har 27 procent en tidsbegränsad anställning inom kommunal regi och hela 37 procent inom privat regi. Bland  yrkesgrupperna barnskötare, fritidsledare och elevassistenter är siffran ännu högre, hela 40 procent.

Detta kan vi inte acceptera. Det är hög tid för förändring. Det nya normala är att vi medlemmar i Kommunal tar den plats vi så väl förtjänar. Och det gör vi som allra bäst när vi står enade – tillsammans!

 

 

Vi kräver högre löner och en bra arbetsmiljö.

Vi kräver fungerande arbetstider och trygga anställningar.

Vi kräver en mänsklig sjukförsäkring och pensioner det går att leva på.

Jag uppmanar dig som är politiker och tar besluten som påverkar medlemmarna i Kommunal: Lyssna på medlemmarna i Kommunal och ta ditt ansvar genom att ta kloka beslut för bättre villkor i välfärden.

Det är så vi bygger ett gemensamt starkt samhälle – ett samhälle där välfärden och tryggheten tillhör alla. Ett samhälle där välfärdens anställda har de förutsättningar de behöver för att fortsätta leverera den kvalitativa välfärd de är proffs på att leverera.