En ordförandes tankar

En till Kommunalare bloggar!

Kommunals krav är fullt rimliga

Förhandlingarna mellan Kommunal och Almega Vårdföretagarna har strandat och Kommunal har varslat om konflikt.

Att de yrkesskickliga medlemmarna i Kommunal som jobbar inom den privata sektorn riskerar sämre lön och villkor än de som jobbar offentligt, kan vi aldrig acceptera. Det är inga konstigheter med Kommunals krav. Vi vill att avtalet med Vårdföretagarna ska vara i nivå med det avtal vi redan förhandlat fram med den offentliga sektorn. Varken mer eller mindre. Våra krav är fullt rimliga:

Detta utan andra villkorsförsämringar i kollektivavtalet. Det anser sig inte Vårdföretagarna ha råd med. Vi vet att pengarna finns i de vinstdrivande företagen – det är viljan att prioritera sina anställdas löner och villkor som saknas.

Vi i Kommunal Sydost står upp för att de som jobbar inom privat vård- och omsorg förtjänar lika bra löner och villkor som de som jobbar inom samma bransch inom den offentliga sektorn. Vi vet att de gör ett precis lika bra jobb, oavsett pandemi eller inte. Det måste löna sig att ha rätt utbildning även inom vård- och omsorgsyrken och villkoren för de anställda måste förbättras.

Kom ihåg att det är bara du som är medlem i Kommunal som får ekonomiskt stöd vid strejk eller lockout. Den som är medlem i Kommunal senast klockan 09:59 den 15 januari omfattas av rätten till strejkersättning. Det betyder att den som inte är medlem i Kommunal kan drabbas hårt om arbetsgivaren utlyser lockout. En nyanställningsblockad påverkar inte dig som redan idag arbetar i ett privat vårdföretag, så det påverkar inte din lön. Läs mer här: Frågor och svar om varsel för avtal med Vårdföretagarna – bransch E och F | Kommunal

Vi är starka tillsammans och vi når större framgång tillsammans – därför behöver vi vara ännu fler och på så sätt blir vi ännu starkare. Idag, den 11 januari, börjar en rabattkampanj- där nya medlemmar betalar 160 kr för de första tre månaderna om de samtidigt tecknar sig för autogiro. Ställ frågan till dina arbetskamrater och erbjud medlemskap- det gynnar dig själv, det gynnar den nya medlemmen och det gynnar kollektivavtalet på din arbetsplats.

Ny rabattkampanj från 11 januari – Nya medlemmar betalar 160 kr för 3 månader | Kommunal