En ordförandes tankar

En till Kommunalare bloggar!

Medlemmarna i Kommunal lyckades- tack vare just DIG!

Genom att just du är medlem blir vi starkare. För när vi är många kan vi påverka. Genom att du och dina arbetskamrater organiserar er på er arbetsplats och stöttar varandra och alla andra medlemmar lyckas vi tillsammans få till villkorsförbättringar och högre löner. Vi är starkare tillsammans!

Idag har vi tecknat ett nytt kollektivavtal med SKR och Sobona. Detta är Kommunals största avtal, som omfattar ca 350 000 medlemmar. Vår proffsiga avtalsdelegation och våra skickliga förhandlare har efter intensiva och tuffa förhandlingar lyckats med att få igenom många av våra avtalskrav. Och vilken seger det är för medlemmarna i Kommunal!

 

Idag är jag en extra stolt och glad avdelningsordförande och det är jag också över det fantastiska sätt som vår förening levererar när det verkligen gäller!

 

Avtalet löper över 41 månader från den 1 november och innehåller lönehöjningar för alla och en extra satsning på yrkesutbildade inom vård, skola och omsorg.

Det är inte applåder som betalar räkningarna- det gör lönen.

En stor framgång är att alla månadsavlönade får ett engångsbelopp på 5500 kr (beräknat på heltid).

Jag vill även nämna några av de villkorsfrågor som förbättrats i avtalet:

  • Tryggare anställningar den som har en visstidsanställning eller ett vikariat ska erbjudas en tillsvidareanställning efter 18 månader (idag är det efter 24 månader).
  • Kortare nattarbetstid från 36, 2o timmar till 34, 20 timmar per vecka för den som arbetar ständig natt.
  • Sammanhållen semester Om semesterledighet på arbetsgivarens begäran förläggs till tidpunkt före eller efter juni-augusti får den som fått högst 14 semesterdagar förlagda juni-augusti, 2 betalda semesterdagar extra under semesteråret och ett engångsbelopp på 5000 kronor. Den som fått 15-19 semesterdagar förlagda under juni-augusti får en extra betald semesterdag under semesteråret och ett engångsbelopp om 3000 kr.

I årets förhandlingar stod verkligen Kommunal och SKR väldigt långt ifrån varandra. Kommunal krävde högre löner, trygga anställningar och rimligare arbetstider. Arbetsgivarna ville istället se sifferlösa avtal, ingen retroaktiv lön, mer flexibla scheman och nej till sammanhållen sommarsemester.

Nu fortsätter vi att förhandla- totalt har Kommunal ett 70-tal centrala kollektivavtal som ska tecknas innan årets slut. Du är väl med och står vid medlemmarnas sida?

Är du ännu inte medlem- bli då det här: https://www.kommunal.se/bli-medlem