En ordförandes tankar

En till Kommunalare bloggar!

NU KÖR VI!

Coronapandemin har tydligt visat samhället vilken oerhört viktig roll medlemmarna i Kommunal har. Politiker, media och opinionsbildare har varit rörande överens om att villkoren måste bli bättre för alla som arbetar i välfärden. Allmänheten applåderar medlemmarna i Kommunal för det proffsiga jobb de gör varje dag, dygnet runt och året om i välfärdens alla yrkesområden. Kommunal ska göra sitt yttersta för att se till att arbetsgivarna möter upp våra krav.

Nu börjar avtalsrörelsen och idag lämnar Kommunal över de reviderade avtalskraven till Sveriges kommuner och regioner (SKR). Med det sagt vet vi alla att det kommer bli stenhårda förhandlingar. Kommunal och arbetsgivarna står långt ifrån varandra. Pandemin har drabbat ekonomin negativt. Trots detta står Kommunal starka kvar vid sitt beslut att kräva tre procent i löneökning på avtalsområdet och en särskild satsning med ytterligare 0,5% på yrkesutbildade. SKR står i nuläget fast vid sitt bud om sifferlösa avtal, vilket kan innebär noll procent i löneökning för medlemmarna i Kommunal.

 

Kommunals krav till SKR grundar sig på att yrkesutbildning måste löna sig även i välfärden, på anställningstrygghet, hållbara arbetstider och avskaffat karensavdrag:

  • Löneökningar med 3 procent som lokalt fördelas till medlemmar på Kommunals avtalsområde. Utöver det kräver Kommunal ett särskilt utrymme på 0,5 procent i ökning som lokalt fördelas till yrkesutbildade grupper inom vård, skola och omsorg.

 

  • Retroaktiv lön till alla medlemmar inom Kommunals avtalsområde. Under avtalsperioden har medlemmarna i Kommunal tagit stort samhällsansvar både gällande bränderna 2018 och årets pandemi. Medlemmarna i Kommunal har väntat på löneökningarna sedan våren 2020.

 

  • Tillsvidareanställning av yrkesutbildade. Visstidsanställda med yrkesutbildning tillsvidareanställs på heltid efter 12 månader.

 

  • Minska delade turer, det ska kosta för arbetsgivarna att dela upp arbetsdagen för medlemmar i Kommunal.

 

  • Heltidsarbete ska vara norm på arbetsmarknaden. Det partsgemensamma arbetet kring rätten till heltid ska fortsätta efter 2021.

 

  • Inför ytterligare en fridag. Arbetstagaren ska erhålla tio fridagar under en fyraveckorsperiod.

 

  • Dags för kortat arbetstidsmått för nattarbete. Arbetstidsmått för nattarbete ska fastställas till 32 timmar/vecka.

 

  • Sammanhängande semesterledighet. Kommunal kräver fyra sammanhängande veckor under juni, juli och augusti.

 

  • Medlemmarna i Kommunal arbetar i yrken där det förkommer kontakt med tredje person, vilket ökar risken för smittspridning. De flesta av medlemmarna i Kommunal har ingen möjlighet att arbeta hemifrån eller möjlighet att välja bort kontakter i arbetet. Därför anser Kommunal att karensavdraget ska avskaffas vid sjukdom för alla arbetstagare inom Kommunals avtalsområde.

 

Kommunal är en fackförening som växer, och sedan årsskiftet har vi totalt ökat med fler än 9700 medlemmar. Kraften av att vara en stark fackförening är oerhört viktig i en avtalsrörelse. Genom att vi är många så stöttar vi varandra, och under tre månader ska vi nu tillsammans förhandla inte mindre än 70 centrala kollektivavtal.

Var och en av oss, som de stolta kommunalare vi är, måste fortsätta ställa frågan om medlemskap och värva alla vi kan till Kommunal. Det är så vi bygger en starkare fackförening, och det är så vi får till förbättringar i både lön och anställningsvillkor genom starkare och bättre kollektivavtal. Det är så det blir bättre både för dig som enskild medlem och för hela kollektivet i Kommunal.

Nu kör vi!