En ordförandes tankar

En till Kommunalare bloggar!

Min uppmaning till politiken: Ta nu chansen, stå upp för medlemmarna i Kommunal genom att satsa på personalen!

Höstmånaden september är snart över, men hösten är inte här än det är fortsatt nästan sommarvärme. Tänk att även årstiderna är annorlunda detta annorlunda år 2020. Men något som följer sin gilla gång i september är att regeringen presenterar sin budgetproposition och det gjordes i måndags. Men budgeten var också annorlunda- i den har nämligen regeringen och samarbetspartierna äntligen lyssnat på oss, medlemmarna i Kommunal!

I budgeten finns stora satsningar på välfärden och jag välkomnar verkligen dem. Alla vet vi att de behövs. I de tre länen i Kommunal Sydost ser satsningarna ut såhär:

Kronobergs län: 58, 5 miljoner kr

Kalmar län: 71, 3 miljoner kr

Blekinge län: 46,4 miljoner kr

Resurserna är ett välbehövligt tillskott till verksamheter som länge dragits med stora problem. Äntligen finns medel att förbättra personalens arbetsvillkor och höja kvaliteten i välfärden. Ansvaret för hur resurserna ska fördelas vilar nu på länens region- och kommunpolitiker. Min uppmaning är glasklar: slösa inte bort möjligheten att investera i personalen!

I verksamheterna i välfärdens områden gör barnskötare, lokalvårdare, renhållningsarbetare, busschaufförer, undersköterskor, brandmän, sotare, personliga assistenter, kockar och alla andra yrkesgrupper inom Kommunal skillnad varje dag, året runt och under dygnets alla timmar, på sina arbetsplatser. Coronakrisen har verkligen visat att samhället inte klarar sig utan det fantastiska jobb som medlemmarna i Kommunal gör. Kommunal har länge efterfrågat mer resurser, satsningar på yrkesutveckling och bättre arbetsmiljö.

Nu vill Kommunal se modiga arbetsgivare som tar täten och vågar gå före. Det finns inga genvägar till höjd kvalitet i välfärden, det handlar om att använda resurserna i årets budget klokt, och investera i förbättrade arbetsvillkor för personalen.

Det är dags att sätta stopp för delade turer, att ta bort osäkra anställningar och införa heltid som norm. Det är också dags att en gång för alla låta välfärdens proffs vara just proffs. Det är de anställdas kunnande och erfarenhet som, tillsammans med brukarens behov, ska ligga till grund för hur arbetet planeras.

Du som är politiker i en kommun eller region – ta nu chansen, stå upp för medlemmarna i Kommunal genom att satsa på personalen.