En ordförandes tankar

En till Kommunalare bloggar!

Sverige har en förskola i världsklass. Det är ingen slump.

Idag är det förskolans dag - även denna dag, precis som alla andra dagar är det läge att hylla den proffsiga personalen. Det är yrkesgrupperna i förskolan som ser till att vår framtid, våra barn, har det toppenbra under den tid de tillbringar på förskolan. I förskolan idag finns flera av Kommunals yrkesgrupper. Det är barnskötare, kockar och lokalvårdare, detta är bara några exempel. De är alla proffsiga yrkesarbetare som våra barn möter i sin vardag.

Tänk så viktiga dessa proffs är!

De gör skillnad för varje barn de möter – de stöttar och ger omsorg, oavsett om det är under måltiden, ute på gården, i läroprocesser, i samlingen, i leken eller vid kontakten med vårdnadshavare som lämnar och hämtar sina barn. Att arbeta på en förskola med barn är en utmaning som kräver stor yrkesskicklighet och därför behövs det fler barnskötare idag. Yrkesutbildad personal är guld värd på alla arbetsplatser och så även i förskolan. För att stärka barnskötares roll på arbetsmarknaden behöver förändringar ske vad det gäller barnskötares yrkesstatus, arbetsvillkor och utbildning.

Ansvariga politiker behöver ta ställning för barnskötarnas professionella yrkesroll och erbjuda trygga anställningar på heltid. Idag finns tyvärr en hel del otrygga visstidsanställningar.

Sverige har en förskola i världsklass. Det är ingen slump.

Förklaringen till hur förskolan fungerar som bäst lyder:

  • God planering
  • Rätt resurser
  • Seriösa satsningar på personalen

Med tillräcklig bemanning finns alltid utrymme för lek, lärande och den där extra lilla kramen, precis som det ska vara. Och när barnen trivs på förskolan kan vi vuxna gå till jobbet med en bra känsla i magen.

Oro för smitta på arbetsplatsen

I denna ansträngda tid är även personalen på våra förskolor utsatt för risken för smittspridning. Kommunal har gjort en enkät bland medlemmarna i förskola och skola. I Sydosts område (Kalmar, Kronoberg och Blekinge län) svarar 57% av de deltagande medlemmarna att de är oroliga att smittas på sin arbetsplats, och 48% uppger att arbetsbelastningen har ökat. I dessa tider är det extra viktigt att det finns skyddsombud på arbetsplatsen. De är med och bevakar arbetsgivarens ansvar för en bra arbetsmiljö, de gör riskbedömningar tillsammans med närmsta chef för att förebygga ohälsa och risker. Saknar du skyddsombud- prata med dina arbetskamrater, kontakta din sektion och välj ombud för din och dina arbetskamraters skull.

Glöm inte den proffsiga personalen på förskolans dag – ge dem ett extra varmt hej och ett stort leende när du lämnar eller hämtar ditt barn.

Glöm heller inte bort dem i höst när det är dags för Kommunal att återuppta avtalsrörelsen – då behöver medlemmarna, även i Sveriges alla förskolor ditt stöd- för högre löner, bättre villkor och en bra arbetsmiljö.