En ordförandes tankar

En till Kommunalare bloggar!

Facklig seger – Äntligen!

Arbetsmiljöverket har nu lämnat sitt förhandsbesked, och framdörrarna i kollektivtrafiken i Kalmar län skall nu äntligen stängas för att skydda busschaufförerna!

Detta är verkligen en enorm facklig seger och grymt bra kämpat av Kommunals skyddsombud! De tar fajten för sin och sina arbetskamraters liv och hälsa.

Idag är jag glad men samtidigt stannar jag i tanken om varför det har tagit så lång tid för Kalmar läns trafik (KLT) att agera? Kommunal har drivit på om stängda framdörrar sedan mer än en månad både genom skyddsombudens aktiva arbetsmiljöarbete och genom påverkan via massmedia och kontakt med ansvariga politiker. Men tyvärr utan att beslutet tagits.

Visst har KLT gjort en del åtgärder. De har behållit all trafik enligt turlista och de har spärrat av de främre sätena. Men alla passagerare har fortfarande kunnat använda den främre dörren och på så sätt passerat nära busschauffören vid av- och påstigning.

Stängda framdörrar har beslutats om i stora delar av landet bland annat i Kronoberg och Blekinge. Där stängdes dörrarna för drygt en månad sedan utan beslut från Arbetsmiljöverket.

 Att vara trygg och ha en säker arbetsmiljö på sin arbetsplats, det är arbetsgivarens ansvar och Kommunal kommer aldrig backa för att driva krav på arbetsmiljöåtgärder.

Är du ännu inte medlem i Kommunal – då är det dags att bli det nu. Arbetet fortsätter hela tiden för en trygg och säker arbetsmiljö och i höst är det dags för avtalsförhandlingar- då behöver vi vara många organiserade på varje arbetsplats.  Har du inget skyddsombud på din arbetsplats- prata ihop dig med dina arbetskamrater och kontakt er sektion.

 Idag hyllar jag skyddsombuden och medlemmarna i Kommunal som kör buss i Kalmar län – detta är er fackliga seger!

Och vi är många i Kommunal som backar er, applåderar er och firar tillsammans med er. Tillsammans gör vi skillnad- tillsammans är vi starka!