En ordförandes tankar

En till Kommunalare bloggar!

Vi utgår från att arbetsgivarna nu tar in visstidsanställda och arbetslösa…

...och ger dem introduktion och grundläggande utbildning och löser sommarsemestrarna på ett bra sätt.

Det är för oss i Kommunal inte acceptabelt att arbetsgivarna ska kunna flytta fram sommarsemestrarna i det rådande läget. Medlemmarna i Kommunal kämpar i frontlinjen under Corona-pandemin och förtjänar och behöver verkligen sin sommarsemester. Många kommer helt enkelt inte att orka annars. De behöver tid för vila och återhämtning

Även om det i kollektivavtalet finns stora möjligheter för arbetsgivaren att flytta på semestrar om det finns särskilda skäl har de haft gott om tid på sig för att lösa detta. Kommunal arbetade med förslag som byggde på frivillighet och extra ersättningar för den som flyttar semestern till senare i år. Men tyvärr nådde vi inte fram i förhandlingarna.

Vi utgår från att arbetsgivarna nu tar in visstidsanställda och arbetslösa och ger dem introduktion och grundläggande utbildning och löser sommarsemestrarna på ett bra sätt. Nu när arbetslösheten stiger, samtidigt som vården och omsorgen skriker efter personal, är det helt rätt läge att göra något åt bemanningen.

Medlemmarna i Kommunal behövde fler kollegor redan innan epidemin bröt ut. Det behovet har knappast minskat. Tvärtom.