En ordförandes tankar

En till Kommunalare bloggar!

Tillsammans gör vi skillnad, tillsammans tar vi ansvar

Medlemmarna i Kommunal applåderas nu runt om i landet, det är en fin uppskattning, och fortsätt gärna med det - men se även till att hylla och stötta när hösten kommer. Glöm inte att stå bakom oss när det är dags att förhandla våra löner och arbetsvillkor

När den akuta krisen är över kommer stödet från allmänheten vara helt avgörande för att välfärdens resurser ska öka och villkoren för personalen förbättras på allvar.

Var med oss!

Klicka på knappen nedan för att skriva under namninsamlingen:

Klicka på bilden

Klicka på bilden

Kommunal har länge påtalat att ökade resurser behövs i välfärden och då främst inom äldreomsorgen. Behovet visar sig extra tydligt i den kris vårt samhälle och hela vår omvärld befinner sig i. En slimmad ansträngd bemanning blir hårt utsatt när kraven ökar utan att rätt resurser ges. Det har nyligen gjorts extra satsningar på välfärden, med 15 miljarder till kommuner och regioner, det är välkommet – men inte tillräckligt. Långsiktigt utgår Kommunal från att resurser tillförs så att grundbemanningen inom vård och omsorg är klart högre än vad den var innan denna kris.

 

Skyddsutrustning nu!

Arbetsmiljön på arbetsplatsen är viktig för att alla medarbetare ska kunna göra ett bra jobb. Tillgång till skyddsutrustning är en stor del i en bra arbetsmiljö. Kommunal har genomfört en undersökning bland skyddsombuden, som visar på stor oro och brist på skyddsutrustning. 56% av skyddsombuden inom äldreomsorgen i Kommunal Sydost svarar att det saknas skyddsutrustning på deras arbetsplats. 19% av skyddsombuden inom Hälso-sjukvården svarar att det saknas.

Detta är inte OK! Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön. Kommunal tar detta på största allvar och kräver tre åtgärder omgående:

1. Socialstyrelsen måste se till att skyddsutrustningen också når kommunerna, framförallt inse äldreomsorgens behov.

 

2. Arbetsgivarna inom äldreomsorgen behöver förstå att detta är allvar och säkerställa att det finns fullgod skyddsutrustning och säkerställa att personalen och deras chefer känner till vilka rutiner som gäller och att de känner sig trygga.

 

3. Arbetsgivarna måste utgå ifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och arbetsmiljölagens regelverk.

 

Skyddsstopp

Skyddsombuden på arbetsplatserna är med och bevakar att arbetsgivaren ser till att de anställda har tillgång till skyddsutrustning. Och om det inte finns har skyddsombuden laglig rätt att kräva arbetsmiljöåtgärder och även lägga skyddsstopp. Detta har gjorts på några arbetsplatser i övriga landet de senaste veckorna och det kommer skyddsombuden fortsätta med om det behövs. Det är vårt sätt att ta ansvar för personalen, för omsorgstagarna och för samhället.

Kommunal tar sitt ansvar

Tillgång till rätt skyddsutrustning och en bra arbetsmiljö är a och o. Undersköterskor, lokalvårdare och vårdbiträden är proffs på att stoppa smittspridning. Äldreomsorgens verksamhet är en förutsättning för att vi ska klara Folkhälsomyndighetens mål, minska smittspridningen och ge sjukvården möjlighet att fungera.

 

Se nu till att ge proffsen förutsättningar att göra det – på ett sådant sätt att det är säkert för både dem själva och deras omsorgstagare.