En ordförandes tankar

En till Kommunalare bloggar!

Uppmaning till KLT: Gör om och gör rätt!

Coronavirusets spridning innebär en allvarlig kris. Enorma insatser görs just nu för att skydda människors liv och hälsa, men också samhället och dess centrala funktioner. Medlemmarna i Kommunal finns mitt i samhällets alla viktiga delar. I sjukvård, kollektivtrafik, skola, omsorg och många, många fler områden. Medlemmarna arbetar i yrken där vi möter människor dygnet runt, vardag som helgdag. I det läge vi befinner oss nu behöver vi alla tillsammans ta ansvar för att minska risker för smittspridning. Samhället måste fungera och då är medlemmarna i Kommunal och deras arbetsinsats otroligt viktig.

Kommunal har bildat opinion genom debattinlägg och artiklar om kravet på stängda framdörrar. För ett par veckor sedan gick Kommunal ut i fråga om åtgärden att stänga de främre dörrarna på bussarna i kollektivtrafiken. Detta för att minska risken för smittspridning och skydda busschaufförerna. Buss- och lokaltrafik måste fungera för att människor ska kunna ta sig till och från jobbet, inte minst inom sjukvården och äldreomsorg. Kommunals skyddsombud har drivit frågan om arbetsmiljöåtgärder mot sina respektive arbetsgivare och Kommunal har bildat opinion genom debattinlägg och artiklar om kravet på stängda framdörrar.
I Kommunal Sydost fick vi omgående gehör från Länstrafiken i Kronoberg som i samråd med bussbolagen redan den 18 mars kommunicerade beslut om stängda framdörrar. Veckan därpå gjorde Blekingetrafiken samma sak. Detta är ett föredömligt sätt att agera på och dessa beslut visar på att ta ansvar i ett samhälle som befinner sig i kris.

Tyvärr har inte Kalmar läns trafik tagit samma beslut. Jag funderar på varför? De svar jag fått från politiker och tjänstemän är att smittrisken för bussförarna är låg. Att bussarna körs med väldigt få kunder ses också som en del i låg smittrisk. Till sist avslutas svaret med en uppmaning till chaufförerna: ”Var noga med handhygien (tvätta händerna noga, använd handsprit.)”

Då blir min fundering: har KLT tvål och vatten på bussarna? Finns det handsprit på bussarna?

Kommunals krav på stängda framdörrar gäller fortfarande. Kampen pågår över hela landet. I dagens nyhetsflöde såg jag ett inlägg om Skånetrafiken- där funderar just nu arbetsgivare på att installera plexiglas vid chauffören. Det kan vara ett klokt alternativ. Detta genomförs i dagligvaruhandeln runt om i landet också- en möjlig väg även för Kalmar läns trafik?

Medlemmarna i Kommunal arbetar tillsammans med alla andra anställda i välfärdens områden med att ge service, vård och omsorg till alla som behöver. I hela samhället gör medborgare aktiva handlingar för att begränsa smittspridning, för att hjälpa en granne, vän, släkting som befinner sig i riskgrupper.

Nu är det upp till KLT att göra sin del i detta svåra läge – gör om och gör rätt! Och gör det nu!