Elisabeth Antfolk: Verkligheten- både på den fackliga sektionsexpeditionen och i privata livet.

Till alla regionledningar-och chefer som i slutet av förra veckan tog beslutet att munskyddet inte längre ingår i utrustningen vill jag bara säga välkomna!
Välkomna ut att förevisa för alla oss i vård och omsorg hur arbetet ska utföras, på LSS-boenden, på vård- och omsorgsboenden, i hemtjänsten och på patientsalarna, och för all del- glöm inte att lämna munskyddet kvar på utsidan!

Jessica P Klemetsson: Från varsel till fler kollegor

Är det något alla kommunalare har märkt så är det att stressen på jobbet är för hög och att kollegorna är för få. Det är dock något som inte verkar ha gått fram till arbetsgivare och de politiker som i slutändan är ansvariga för välfärden. Tvärtom verkar man tro att Kommunals medlemmar och andra i välfärden har för lite att göra på jobbet och att det är för många som jobbar i välfärdssektorn.

Kommunal facket för dig i gröna sektorn

Om inte majoriteten av oss som jobbar inom den gröna sektorn väljer ett medlemskap i Kommunal, så kommer vi ha otroligt svårt att teckna kollektivavtal och driva olika frågor på våra arbetsplatser.

Har tiden stått still?

Vi kan inte vara tysta. Vi måste organisera oss och säga ifrån. Vi behöver fler kollegor – inte färre. #bliintesjuk

Joakim Ekholm: Kommunal- Facket för dig inom räddningstjänsten

Branschen står för stora utmaningar och då är det otroligt viktigt att vara ordentligt organiserad med hög organisationsgrad och vara enade inom räddningstjänsten för att vi ska kunna möta dem på bästa sätt.

Oscar Karlsson: För att unga ska få plats måste gamla stiga åt sidan!

Vi måste släppa osanningen om att unga inte kan, vill eller vågar ta plats i vår organisation och ibland måste faktiskt de äldre flytta på sig eller bereda ny plats för de unga.

Jessica P Klemetsson: Det finns inget välfärdsfett kvar att ta av.

Pengarna räcker inte! Äldreomsorgen, hälso- och sjukvården, barnomsorgen och kollektivtrafiken är anorektisk. Det finns inget välfärdsfett kvar att ta av.

Jessica P Klemetsson: Att kalla det effektivisering när en barngrupp utökas från 23 till 25 barn med samma antal personal är lögn. Det är besparingar!

Den här sommaren precis som övriga somrar sedan jag blev ordförande för Kommunal Stockholms län har jag arbetat på min förskola som barnskötare i Vallentuna kommun. Mitt yrke som jag älskar, ett superviktigt och meningsfullt yrke där man är med och skolar och ger omsorg till vår framtid. En verksamhet som precis som äldreomsorgen, räddningstjänsten, kollektivtrafiken, skolan, hälso- och sjukvården, lokalvården, och alla andra yrken som Kommunals medlemmar arbetar inom är en viktig kugge för att Sverige ska fungera.

Jessica P Klemetsson och Pyret Due Hedlund: En kommunal hemtjänst som konkurrerar med bra villkor för de anställda borde också vara en valmöjlighet för Nackas invånare.

Den 23 april 2019 kan man läsa i Mitt i Nacka att den moderatledda majoriteten i Nacka kommun planerar att avslå ett förslag från Socialdemokraterna om att kommunen ska driva en del hemtjänst i egen regi. Det är trist att höra eftersom det finns flera fördelar med en kommunal hemtjänst för såväl brukare och anställda, som för Nacka kommuns invånare och skattebetalare.

Jessica P Klemetsson: Den 26 maj är det val till Europaparlamentet.

Den 8 maj startar förtidsröstningen. Man kan ställa sig frågorna varför Kommunal engagerar sig? Vad gör EU egentligen och varför jag som medlem i Kommunal skall gå och rösta?