Förändra din privata arbetsplats med medlemskap 

Fackligt medlemskap och aktivitet spelar roll om du vill påverka din arbetsplats, skriver Sofia Malmblad, RFO i sektion Skola-Service.

Fortsätt läsa

Vi får ofta höra att arbetsgivarna på den privata sidan får göra som de vill. Men stämmer det?

 

Nej, såklart inte och det kan vara ditt medlemskap i Kommunal som kan göra stor skillnad. Men störst skillnad gör vi ju som alltid när vi är många. Och fler behöver vi alltid bli.

 

Vi som är privatanställda har fått lära oss att vi inte kan räkna med att vi får lika fina avtal som de kommunanställda har. Men stämmer det? Kan vi inte göra något åt det?

 

Bara i Stockholms stad finns det 175 fristående grund- och gymnasieskolor och 460 fristående förskolor, och vi är många kommunalare som jobbar där. Räknar man sen till hela länets friskolor blir det många fler.

 

Men så länge man får höra att på friskolorna kan arbetsgivarna göra lite som de vill känner man sig rätt maktlös. Men även de privata arbetsgivarna måste precis som de kommunala arbetsgivarna följa arbetsmiljölagen, arbetsrättslagen och kollektivavtalen (om de nu har tecknat ett sådant), och dessa tre böcker är just det vi kommunalare kan använda mot arbetsgivaren så att de inte gör precis som de vill. Men då gäller det att någon håller koll på vad arbetsgivarna gör och vet vad som står i de olika böckerna. 

 

Vad kan du göra för att påverka och få inflytande? 

 

Är du inte medlem, bli det! Utan medlemskap är det ingen som ser till att din arbetsgivare följer vare sig avtal eller lagar, och du kan inte heller få någon hjälp när du märker att något är fel. Är du inte medlem är du alltså ensam. Visst kanske du kan få ta del av förmåner som står i kollektivavtalet. Men det är ingen som ser till att du får det, medan medlemmarnas förmåner granskas och diskuteras med Kommunal vid exempelvis lönerevisionerna. Ickemedlemmarna får istället leva på hoppet att arbetsgivaren vill göra rätt och göra det bästa för alla, men det finns absolut inga garantier.  

 

Är du medlem men har inget arbetsplats- eller skyddsombud på din arbetsplats? 

 

Prata med dina kollegor. Är det någon som vill bli ombud hos er? Vill du det?

 

För är det något vi märker på arbetsplatserna så är det att det blir svårare för arbetsgivaren att göra försämringar när det finns ett ombud på plats som har fått utbildning av Kommunal om vad arbetsgivaren får göra. Kunskaperna man får på utbildningarna är det bästa verktyget du kan ha när du sedan vill förändra något på din arbetsplats till det bättre.

 

Med ombudets rättigheter så får du helt plötsligt en insyn hos arbetsgivaren som du inte haft förut och då kan du även hitta de saker som inte stämmer och ändra på det. Det kan låta svårt och läskigt att gå in och säga stopp, men då ska man veta att man aldrig är ensam. Stödet finns ett samtal bort hos din sektion som kan hjälpa dig om du fastnar.

 

Ett arbetsplatsombud eller skyddsombud på arbetsplatsen får också en insyn som dina fackliga representanter på sektionen aldrig kan få. Ombudet kan så mycket om sin egen arbetsplats och känner människorna som jobbar där. Hen kan driva frågor tillsammans med sina kollegor utefter vad som är aktuellt på arbetsplatsen.

För oftast finns det saker man vill förändra och om inte de anställda vill förändra något så kommer snart arbetsgivaren vilja göra det. Och arbetsgivaren får inte förändra utan att ha förhandlat det med ombudet. Förstå vilken skillnad du skulle kunna göra som ombud! Men som vanligt blir man så mycket starkare när man är många som står bakom ombudet. 

 

Som kommunalare kan vi också påverka vad som ska stå i avtalen. Ju fler vi är desto mer kan vi säga till om. Och även om vi är en hel del medlemmar som jobbar för de privata aktörerna, men vi behöver bli fler så våra röster väger tyngre.

 

Vi måste också synas mer. Det räcker inte alltid hela vägen, även om det är väldigt bra att ”bara vara medlem”. Du måste använda medlemskapet. Det kan handla om en så enkel sak som att ringa din sektion och få råd och tips om hur man tolkar sina rättigheter.

 

Men ett ännu bättre sätt är att bli aktiv inom Kommunal på olika sätt. Kom till våra möten och tyck till, skriv motioner, nominera en facklig kamrat till ombud eller säg till dina fackliga kamrater att du vill bli ombud på din arbetsplats.

 

Det finns otroligt många sätt som du kan göra skillnad på din arbetsplats när du är med i Kommunal. Så nästa gång någon säger att de privata arbetsgivarna kan göra som de vill, då vet du, att det kan de bara göra om du som anställd låter det vara så. 

Sofia Malmblad