Heltidsresa med förhinder 

Rätten till heltid måste också vara rätten till ett hållbart arbetsliv, skriver Gittan Tångerby, facklig-politiskt ansvarig i Kommunal sektion Sydost.

Fortsätt läsa

I Sektion Sydost Team Haninge har vi under lång tid drivit frågan politiskt med Socialdemokraterna om rätten till heltid. Vi hade också ett handslag på att detta skulle genomföras. Tyvärr var Socialdemokraterna i opposition och för majoriteten, Moderaterna, var detta inte en viktig fråga.  

När Socialdemokraterna 2017 lyckades få majoritet blev frågan aktualiserad. Detta sammanföll med Kommunals kollektivavtal där frågan skrevs in. Det känns märkligt att vi år 2020 fortfarande brottas med frågan och trots kollektivavtal arbetas det inte aktivt med detta i flera kommuner. Nynäshamn och Tyresö som ingår i Sektion Sydost står inte frågan högt upp på listan. 

Vi skrev en bemanningshandbok, som inte är ett kollektivavtal. Den skulle användas som grund för att lättare kunna ha diskussioner på arbetsplatserna om vad heltid för alla betyder. Arbetsgivaren väljer dock att använda den till sin fördel när man vill genomföra förändringar och följer den då bokstavstroget.  

Problemet som kvarstår är medlemmarnas inflytande över sina scheman. Arbetsgivaren skyller på att långa pass behövs för att klara bemanningen. Det skulle kunna vara en del av sanningen. Men om man inte involverar arbetsplatsombuden, medlemmarna och medarbetarna i frågan för att lösa scheman uppstår det givetvis konflikter. 

Så från att ha varit ett bra fackligt-politiskt samarbete om rätten till heltid sitter vi i en problematik om hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö och missnöjet är stort. 

Vi vill inte att politiken skall in och detaljstyra verksamheterna, men självklart måste vi föra dialog med politikerna om resultatet. Eftersom vi arbetat med detta under flera år och tyvärr inte kommit fram till någon lösning, inte ens via Arbetsmiljöverket, måste ett försök med central konsultation göras.  

Medlemmarna skall med heltid också kunna ha en bra arbetsmiljö och fortsätta leverera kvalitet i arbetet utan att orken tar slut.    

Gittan Tångerby