Kamile Ünver: Nej till att ta bort den kommunala hemtjänsten i Huddinge!

Kom med nya innovationer, lösningar och analyser istället för att avveckla hemtjänsten och frånsäga sitt lagstadgade ansvar för att man inte kan sköta budgeten. Det här är koalitionens ideologiskt drivna manipulation av budgeten för att kunna privatisera och sänka skatten. Kapitalet före människan. Jag säger människan före kapitalet!  

Den 26 november 2020 togs beslutet i vård och omsorgsnämnden i Huddinge Kommun om att lägga ner den kommunala hemtjänsten. Ett beslut som kommer att leda till att 158 hemtjänstpersonal kommer att förlora sitt jobb mitt under en brinnande pandemi. Personal som besitter en enorm kompetens och erfarenhet, som fortfarande kämpar i fronten för att våra äldre ska ha den vård och omsorg dom behöver och förtjänar. Är det såhär man ska tacka våra hjältar? 

Samtidigt som man inte kan heller låta bli att bli förundrad över den sk. ”Valfriheten” borgarna gärna talar om. När man införde LOV (Lagen om valfrihet), så var motiveringen att man ville öka valfriheten för dom äldre, som nu visar sig vara en selektiv valfrihet enbart med privata aktörer. Att 58 % har valt den kommunala hemtjänsten visar att det är en populärt val hos brukarna, men var är valfriheten när 750 äldre människor bli tvingade till att byta hemtjänst och få sin tillvaro vänd uppochner? Det visar också hur lite dom styrande koalitionen vet om äldreomsorgen. Äldreomsorgen handlar inte bara om att personal utför ärenden åt brukarna. Det handlar också om relationer; att vara stödperson, en kontaktperson, en anhörigstödjare och sist men inte minst en trygghet. Valfrihet innebär att kunna välja en hemtjänst i det egna regin, inte enbart privata aktörer. Behåll den kommunala hemtjänsten!  

Koalitionens ursäkt till avvecklingen är: ”Vi kan inte få budgeten i balans i närtid. Under senaste 5 år har vi haft 150 miljoner kr i underskott.”. Det man undanhåller är att hemtjänsten har varit underbudgeterat sedan flera år tillbaka. Huddinge är bland dom kommuner som har lägst kostnad för hemtjänsten. En annan anledning till underskottet är den minutstyrda systemet som är gjort för att enheterna ska misslyckas. Det visar inte det verkliga arbetet som utförs hos brukarna och det man gör utöver det. Det är ett avhumaniserande system som inte har plats i arbetet med människan. 

Avveckla minutschemat! Koalitionen nämner inte heller att efter man har höjt ersättningarna dom senaste 2 åren, att man vänt på ekonomin. Vi ska inte heller glömma extra statsbidragen som kommer från Regeringen, 11 miljoner för äldre lyftet och 28,5 miljoner för förbättringar i äldreomsorgen. Koalitionens argument att man inte kan hålla budgeten i balans håller inte! Om det något pandemin har lärt oss är att äldreomsorgen behöver en bättre arbetsmiljö, ökad bemanning och resurser. Kom med nya innovationer, lösningar och analyser istället för att avveckla hemtjänsten och frånsäga sitt lagstadgade ansvar för att man inte kan sköta budgeten. Det här är koalitionens ideologiskt drivna manipulation av budgeten för att kunna privatisera och sänka skatten. Kapitalet före människan. Jag säger människan före kapitalet!  

 

 

 

 

 

 

 

Kamile Ünver, Fackligt Politisk ansvarig Kommunal sektion Huddinge