Arkiv:
april 2020

Elisabeth Antfolk: Verkligheten- både på den fackliga sektionsexpeditionen och i privata livet.

Till alla regionledningar-och chefer som i slutet av förra veckan tog beslutet att munskyddet inte längre ingår i utrustningen vill jag bara säga välkomna!
Välkomna ut att förevisa för alla oss i vård och omsorg hur arbetet ska utföras, på LSS-boenden, på vård- och omsorgsboenden, i hemtjänsten och på patientsalarna, och för all del- glöm inte att lämna munskyddet kvar på utsidan!