Kommunal facket för dig i gröna sektorn

Om inte majoriteten av oss som jobbar inom den gröna sektorn väljer ett medlemskap i Kommunal, så kommer vi ha otroligt svårt att teckna kollektivavtal och driva olika frågor på våra arbetsplatser.

Inom den gröna sektorn arbetar medlemmar i Kommunal bland annat på jordbruk, travbana, golfbana, i djursjukvården, med trädgårdsanläggning och trädvård. Medlemmarna är anställda inom kommuner, landsting och privata företag.

Av medlemmarna inom Grön sektor arbetar cirka 2 av 3 hos en privat arbetsgivare och resten inom kommuner och landsting. Några titlar inom området är avbytare, djursjukskötare/djurvårdare, fjäderfäskötare, golfbanearbetare, hästskötare, maskinskötare, parkarbetare, traktorförare, arborist, trädgårdsanläggningsarbetare och trädgårdsarbetare. Eftersom den gröna sektorn är så bred, finns det också en bredd i branschfrågorna och utmaningarna på arbetsplatserna.

För medlemmarna inom den gröna sektorn är yrkesidentiteten och stolthet i väl utfört arbete en viktig del i det dagliga arbetet. Gemensamt för många jobb är att de ofta är förknippade med ensamarbete – med allt vad det kan föra med sig. Dessutom utförs en del av jobben i en utsatt fysisk arbetsmiljö. Men trots stora utmaningar så finns det också stora möjligheter, för den gröna sektorn växer och en ny generation arbetskamrater och medlemmar har i kraften av att vara så många, förmågan att vidareutveckla och förbättra villkoren och arbetsmiljön så att de kan fortsätta att göra ett bra jobb utan risk för förslitningsskador eller dåliga anställningsvillkor.

Kommunal är facket för dig som arbetar inom den gröna sektorn. Det är viktigt att vara med i rätt fackförbund, alltså det fack som förhandlar om dina villkor och om det kollektivavtal som gäller för just dig i din bransch. Kollektivavtalet handlar bland annat om din lön, dina arbetstider, din semester, dina arbetskläder, dina försäkringar och dina pensionsinbetalningar.

Kollektivavtalet ger trygghet och utvecklingsmöjligheter. Avtalet är din möjlighet att förbättra arbetsvillkoren och slippa godtycklig behandling från arbetsgivarens sida. Det bidrar till ordning och reda på arbetsplatsen och till en bra arbetsmiljö.

En facklig organisation som inte har ett kollektivavtal med arbetsgivaren får acceptera att andra parter bestämmer villkoren för organisationens medlemmar. Det gör det svårare att bevaka medlemmarnas rättigheter. Utan avtal blir det också svårt att påverka och förbättra medlemmarnas pensioner och försäkringar. Det är därför kollektivavtal är så viktigt.

Om inte majoriteten av oss som jobbar inom den gröna sektorn väljer ett medlemskap i Kommunal, så kommer vi ha otroligt svårt att teckna kollektivavtal och driva olika frågor på våra arbetsplatser.

Mattias Moritz, Huvudskyddsombud, fackligt ombud och arborist, Kommunal sektion Väst