Joakim Ekholm: Kommunal- Facket för dig inom räddningstjänsten

Branschen står för stora utmaningar och då är det otroligt viktigt att vara ordentligt organiserad med hög organisationsgrad och vara enade inom räddningstjänsten för att vi ska kunna möta dem på bästa sätt.

Idag är det vi i Kommunal som har förhandlingsrätt för alla gällande kollektivavtal som berör räddningstjänsten i Sverige. Det är RIB- avtalet, avtalet för heltidsanställda inom räddningstjänsten, räddningstjänsten inom industrin som t ex kärnkraftverk och flygplatser samt sotarnas egna avtal. Något som är unikt är att Kommunal förhandlar Bilaga E som ingen annan förhandlar kring och den berör våra arbetstider i allra högsta grad.

Det är viktigt att göra skillnad på kollektivavtalet och förhandlingsrätten i detta läge för att göra klart och tydligt vad som gäller.

Alla har möjlighet utifrån förhandlingsrätten att förhandla, men endast lokalt på den egna arbetsplatsen. Men bara i begränsad omfattning. Till exempel kan man inte förhandla om löner, arbetstider, ersättningar, semester och annat eftersom det är reglerat i kollektivavtalen.

Kommunal har kollektivavtalet för alla i räddningstjänsten och det innebär att Kommunal har full möjlighet att påverka anställningsvillkoren för alla på arbetsplatsen.

Just nu är Kommunal ute på en informationsturné för att samla alla inom räddningstjänsten i ett projekt som sker under 10 veckor. https://ka.se/2019/10/14/de-vill-ena-alla-brandman-i-ett-fackforbund/

Kommunal har under några år också etablerat en referensgrupp Räddningstjänsten. Referensgruppen består av 19 stycken brandmän och brandbefäl och det sker ett kontinuerligt arbete med 4- 6 träffar/ år. Allt som kommer in till Kommunal som berör räddningstjänsten kommer till gruppen och omhändertas av de som kan branschen bäst.

Bland annat jobbar gruppen med förarbevis för utryckningsförare, hot och våld mot räddningstjänstpersonal, standardiseringar av skyddskläder och sitter med i grupper kopplat till MSB, SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och SOBONA.
En rapport som referensgruppen varit aktiv i är ”Bättre förutsättningar för räddningstjänsten” som är evidensbaserad rapport gjord av Hans Kotzan. https://www.kommunal.se/nyhet/kommunal-slapper-ny-rapport-med-skarpa-forslag-raddningstjansten

Sedan knappt ett år har också Kommunal bildat referensgrupp RIB som omhändertar frågor och utmaningar för RIB- anställda inom räddningstjänsten, i folkmun deltidsanställda brandmän och brandbefäl.

Tre viktiga frågor som just nu berör räddningstjänsten är:
– Pensionsavtalet där Kommunal omhändertar och förhandlar R-SAP (Räddningstjänsten Särskilda Avtalspension).
– Bilaga E som berör arbetstider och vissa ersättningar för räddningstjänstpersonal och det är endast Kommunal som har möjlighet att förhandla den för alla inom räddningstjänsten.
– Bemanningen som går mot en oroande utveckling i kompetens men också att det blir mer ensamarbete och ökade arbetsuppgifter som sker på färre antalet anställda.

Kommunal är på frammarsch och räddningstjänsten håller på att enas och bli starkt organiserade för att omhänderta branschens utveckling. Både i arbetsmiljöfrågorna men också i alla de olika avtalen som finns kopplat till räddningstjänsten.

Kommunal ÄR facket för dig inom räddningstjänsten. I Stockholms län är branschen organiserad i en och samma sektion för att ytterligare skapa förutsättningar för ett framgångsrikt arbete.

#brandman #brandbefäl #räddningstjänsten #KommunalStockholmslän #KommunalsektionNordost

Joakim Ekholm, förhandlingsansvarig Storstockholms brandförsvar, brandförman, Kommunal sektion Nordost