Oscar Karlsson: För att unga ska få plats måste gamla stiga åt sidan!

Vi måste släppa osanningen om att unga inte kan, vill eller vågar ta plats i vår organisation och ibland måste faktiskt de äldre flytta på sig eller bereda ny plats för de unga.

Ungverksamheten i Kommunal har alltid varit en blandning av strukturerad och oorganiserad verksamhet. Vi ska sträva efter att unga ska ta mer plats i organisationen, vi ska bli fler unga förtroendevalda och självklart ska vi bli fler unga i vår förening. Inga konstigheter med målen vi ska uppnå men hur ska vi komma dit?

Ett steg på vägen är ju såklart att lägga ett större fokus och satsa på de uppdrag som är särskilt inriktade på unga medlemmar i Kommunal. Skolinformatörer som informerar på gymnasiets yrkesprogram, ungansvariga på våra sektioner och den lokala ung kommitteen som ansvarar för den övergripande regionala verksamheten. Att ge dessa verksamheter möjligheter att utvecklas och växa är en förutsättning för att vi ska öka antalet unga medlemmar och förtroendevalda i Kommunal. Det är ett steg på vägen men räcker tyvärr inte fullt ut. Om vi ska uppnå målen för förtroendevalda under 30 år genom att fylla på de specifika uppdragen så skulle vi idag behöva utöka den lokala ung kommitteen till 50 personer, välja 10 ungansvariga på varje sektion och rekrytera 250 aktiva skolinformatörer… Detta utan att räkna med att vi skall bli fler förtroendevalda vilket såklart ökar dessa siffror.

Att vi har ett starkt fokus på att vi ska bli fler förtroendevalda under 30 kommer från beslut som är tagna på kongressen. Det är ytterligare ett steg på vägen men det räcker kanske inte hela vägen fram. Beslut i all sin ära, det är superviktigt med beslut för att peka ut riktningen men vi fackliga känner väl till hur mycket beslut är värda om det inte finns någon som eftersträvar dem. Hur många arbetsgivare är det inte som har perfekta handlingsplaner, riktlinjer för arbetsmiljö och personalpolicys men är allt annat än välfungerande om vi frågar våra medlemmar på arbetsplatserna?

Hur kommer vi hela vägen fram då? Jag tror att vägen framåt är både krokig och snårig, det viktiga är att vi fortsätter gå framåt!

Vi måste våga prova alla idéer som vi någonsin kan komma på, vi måste arbeta aktivt med frågan, vi måste lyssna på de unga och ge dem möjligheten att engagera sig på sina villkor, vilket kanske inte alltid är på samma sätt som vi traditionellt har arbetat .

Vi måste släppa osanningen om att unga inte kan, vill eller vågar ta plats i vår organisation och ibland måste faktiskt de äldre flytta på sig eller bereda ny plats för de unga.

Vi måste, precis som i alla andra verksamhetsgrenar, ta ett gemensamt ansvar för att vi ska uppnå de här målen.

Vi måste nog fråga oss som organisation om vi är attraktiva för de medlemmar som kommer ut i arbetslivet idag, är vi förberedda och har gjort allt vi kan för att ta emot det engagemang som kommer från dem som idag skolstrejkar för klimatet och om ett par få år börjar jobba på våra arbetsplatser?

Är vi förbereda för att engagera generation Greta Thunberg?

Vi har kommit långt men har mycket längre kvar att gå.

Oscar Karlsson

Ungansvarig

Kommunal Stockholms län