Jessica P Klemetsson och Pyret Due Hedlund: En kommunal hemtjänst som konkurrerar med bra villkor för de anställda borde också vara en valmöjlighet för Nackas invånare.

Den 23 april 2019 kan man läsa i Mitt i Nacka att den moderatledda majoriteten i Nacka kommun planerar att avslå ett förslag från Socialdemokraterna om att kommunen ska driva en del hemtjänst i egen regi. Det är trist att höra eftersom det finns flera fördelar med en kommunal hemtjänst för såväl brukare och anställda, som för Nacka kommuns invånare och skattebetalare.

Det är underligt att den moderatledda kommunledningen i Nacka motsätter sig förslaget med argumentationen att en av landets rikaste kommuner inte skulle klara av kostnaden för en kommunal hemtjänst. Dels av den enkla anledningen att det är något nästan alla kommuner i landet klarar av, men också med tanke på att man genom avsaknaden av hemtjänst i egen regi saknar tillräcklig kunskap om vad hemtjänsten faktiskt kostar att driva. Genom en kommunal hemtjänst skulle Nacka kommun kunna skaffa sig en jämförelsepunkt, så även privata utförare av välfärdstjänster ges förutsättningar att ha schyssta villkor, kollektivavtal, för sina anställda.

Det är också väldigt underligt att den borgerliga argumentationen om valfrihet i den skattefinansierade välfärden bara gäller när det handlar om privata alternativ. Man skulle ju kunna tänka sig att den valfrihet som man talar sig så varm för även borde gälla de som vill välja bort privata alternativ. En kommunal hemtjänst som konkurrerar med bra villkor för de anställda borde också vara en valmöjlighet för Nackas invånare.

Det är över ett decennium sedan Nacka hade en kommunal hemtjänst senast. Det har länge varit en kommun som legat i framkant när det gäller valfrihet i kommunal verksamhet. Det kan man tycka vad man vill om. Men det är dags för den borgerliga majoriteten i Nacka kommun att ta av sig de ideologiska skygglapparna och erbjuda sina invånare en hemtjänst även i kommunal regi. Dels för att skapa verklig valfrihet för kommunens invånare och dels för att faktiskt förstå vad den verksamhet man betalar för kostar att driva.

Jessica P Klemetsson
Avdelningsordförande
Kommunal Stockholms län

Pyret Due Hedlund
Sektionsordförande
Kommunal sektion Öst