Jessica P Klemetsson: Den 26 maj är det val till Europaparlamentet.

Den 8 maj startar förtidsröstningen. Man kan ställa sig frågorna varför Kommunal engagerar sig? Vad gör EU egentligen och varför jag som medlem i Kommunal skall gå och rösta?

Sverige och de andra EU-länderna har pekat ut ekonomiska och politiska frågor som de vill arbeta med tillsammans. Ekonomisk tillväxt, hög sysselsättning och hållbar utveckling i EU-länderna är några av målen för samarbetet. Att främja fred och bekämpa diskriminering är andra. Att resa, arbeta eller studera i ett annat EU-land är andra saker som vi kommit överens om.

Europaparlamentets sammansättning och beslut påverkar varje medborgare i EU. Och med det självklart medlemmarna i Kommunal.

Valet till Europaparlamentet handlar om jämställdhet. Gå och rösta för kvinnors rättigheter!
En av grundpelarna i Kommunals arbete handlar om jämställdhet och lika villkor. Genom detta arbete bidrar Kommunal till att driva på utvecklingen mot ett samhälle i Sverige och i hela EU där individer har lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett könsidentitet, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder.

Investeringar för ökad jämlikhet, utbildning och välfärd är nödvändiga eftersom de skapar goda förutsättningar för ett starkt samhälle.

Valet till Europaparlamentet handlar om att få stopp på social dumpning. Gå och rösta för schyssta villkor på jobbet!
För oss fackliga betyder schyssta villkor att en arbetstagare bland annat har en trygg anställning och en lön som man kan leva på. Man ska inte behöva riskera hälsa eller liv. Man ska kunna kombinera yrke och fritid. Man ska inte behöva bli diskriminerad.

För detta behövs ett starkt regelverk som alla måste följa, ett kollektivavtal. I Sverige kallar vi den svenska modellen. Schyssta villkor handlar kort och gott om att det ska vara ordning och reda på arbetsmarknaden.

EU:s regler för arbetsmiljö, rimliga arbetstider, rättigheter vid deltidsjobb, rätt till föräldraledighet, till information och samråd med mera ska alltid vara golvet, inte taket.

Valet till Europaparlamentet handlar om vår framtid! Gå och rösta för ditt Europa!
I grund och botten skapar EU fantastiska förutsättningar och möjligheter för oss alla, om vi vill. Men för att EU ska vara det vi önskar måste vi som medborgare i EU också tillsammans rösta fram de representanter som vi vill ha för att skapa den goda utvecklingen för oss.

En del säger att det inte spelar någon roll om just jag röstar. Men om alla säger så riskerar de krafter som hellre söndrar EU och Europa att få mer makt. Varje röst räknas, det handlar om vår framtid.

Kryssa en facklig kandidat till Europaparlamentet!
Johan Danielsson är LO-förbundens gemensamma kandidat inför EU-parlamentsvalet. Johan står på Socialdemokraternas lista. Johan är kritisk mot hur EU har utvecklats, men är redo att ta fajten för de fackliga rättigheterna i EU. Kryssa Johan Danielsson – för en facklig röst i Europaparlamentet!

Tillsammans gör vi skillnad!

Gå och rösta i valet till Europaparlamentet!

Jessica P Klemetsson
Avdelningsordförande
Kommunal Stockholms län