Jessica P Klemetsson: Utan Kommunals medlemmar i äldreomsorgen finns ingen äldreomsorg

Det här är en slutsats som vi i Kommunal dragit för länge sedan. Och det är en utveckling som gör mig förbannad. För vi, som jobbar i äldreomsorgen, barnomsorgen ja i alla områden där Kommunals medlemmar finns, det är vi som ser till att människor kan gå till sina jobb. Vi är proffs! Och vi förtjänar bättre förutsättningar.

Den 22 februari 2019 kom en delrapport från arbetsmiljöverket som gjort tillsyn inom äldreomsorgen. Tillsynen genomförs efter uppdrag från regeringen i arbetsmiljöstrategin för ett hållbart arbetsliv. Resultaten är skrämmande. Så hög andel som 70 procent av bristerna rör systematiskt arbetsmiljöarbete och bristande förebyggande arbete kring organisatorisk och social arbetsmiljö.

Nästan dagligen hör jag från Kommunals medlemmar och förtroendevalda att det är för lite resurser inom äldreomsorgen. Att medlemmarna känner sig otillräckliga och att de inte får förutsättningar att göra det där proffsiga arbetet som de vill och kan känna stolthet över. Dessutom blir de sjuka av sina jobb.

Arbetsmiljöverkets slutsats är att det finns ett stort behov av att förbättra det förebyggande arbetsmiljöarbetet inom äldreomsorgen.

De har sett många brister, som till exempel behov av kunskaper i belastningsergonomi för att personalen ska kunna utföra förflyttningar på ett säkert sätt, att arbetsgivaren inte har undersökt arbetsmiljöriskerna med att operativa chefer är tillgängliga utanför sin arbetstid, bristen hos arbetsgivaren att allt arbete inte synliggörs (till exempel receptuttag, transport av prover, städning av personallokal och tvätt av arbetskläder) och emotionella påfrestningar för personalen i kontakt med brukare och anhöriga.

Klicka på bilden för att komma till rapporten där bättre bild finns.

Det här är en slutsats som vi i Kommunal dragit för länge sedan. Och det är en utveckling som gör mig förbannad. För vi, som jobbar i äldreomsorgen, barnomsorgen ja i alla områden där Kommunals medlemmar finns, det är vi som ser till att människor kan gå till sina jobb. Vi är proffs! Och vi förtjänar bättre förutsättningar.

Att Arbetsmiljöverket nu drar samma slutsatser som Kommunal är bra. Det ger mer tyngd åt att kraftfulla tag måste till nu! Och att det måste ske i samarbete mellan politiker, tjänstemän, chefer, skyddsombud och medlemmarna i Kommunal.

Kommunals skyddsombud har aldrig varit viktigare i att ställa krav på att arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs. Det är dags att vi agerar!

 

Jessica P Klemetsson

Avdelningsordförande

Kommunal Stockholms län

 

 

Här kan du läsa rapporten i sin helhet:

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/rapporter/2018-007023_rapport_tillsyn_av_psykosocial_arbetsmiljo_inom_aldreomsorgen.pdf