Jessica P Klemetsson: Stinas bidrag stärker mig i att vi måste se både det vi gör här och nu och det som är fackets långsiktiga idé.

Tänk att det är dags att summera 2018. Jag har nu haft förtroendet att leda Kommunal Stockholms län som ordförande i 2,5 år. Tiden flyger iväg och ganska ofta funderar jag på vad Kommunal som förening åstadkommer på lång sikt. Mindre ofta eller sällan tar jag mig tid att fundera på det vi åstadkommer dagligen.

Det är antagligen mänskligt, och säkert inte ovanligt. Men det tenderar att skapa en känsla och en fundering om vår förening verkligen gör skillnad. Spelar det någon roll om jag är medlem eller inte? Men det är klart att det spelar roll. Varje dag gör Kommunal skillnad för medlemmarna. Individuellt eller kollektivt. Om varje enskild seger skulle skrivas ned skulle ingen orka läsa. Men här kommer några exempel från fackligt aktiva:

”Den stora grej jag kommer att tänka på som förändrat det för flera är det otroliga samarbete som vi hade mellan regionala teamet och arbetsmiljöverket. Som inte bara ledde fram till att arbetsmiljön i ett enskilt företag förbättrades utan det satte även personliga assistenters arbetsmiljö på kartan i samhällsdebatten.”

”Kom att tänka på situationen på ett av våra akutsjukhus i somras.
Efterspelet till det är att vi har träffat en förlikning rörande brott mot ATL. Som innebär att alla medarbetare som inte hade möjlighet att få ut sin rast under perioden får ekonomisk kompensation för det och arbetsmiljöverket har lagt ett vitesförläggande på 250 000kr om inte sjukhuset kommer till rätta med arbetsbelastning/underbemanning före sommaren 2019. Allt detta hade inte skett utan engagerade förtroendevalda och medlemmar.”

”Ett exempel på facklig seger är när vi i september fick ett 20-tal undersköterskor i hemtjänsten att organisera sig efter att de blivit anklagade allvarlig misskötsamhet (systematiskt fusk med registrering av arbetstiden). Arbetsgivaren kunde inte bevisa detta och vi ansåg därmed att de inte hade grund för sina anklagelser och genom organisering och förhandling med tryck från medlemmarna så lyckades vi tillsammans både skydda medlemmarnas anställningar och undvika skriftliga varningar.”

”Vet att en förtroendevald på en sektion lyckades få ut 50 000kr var till 2 medlemmar, för brott mot företrädesrätt nyligen, vilket är mycket bra.”

”Ett annat exempel på facklig seger är när vi organiserade och företrädde en grupp medlemmar angående lönefordringar som uppkommit på grund av en felaktig tillämpning av kollektivavtalets löneavtal. Förhandlingen och vår organisering på arbetsplatsen ledde till att medlemmarna kunnat få rätt lön och ersättningar och att medlemmarna nu är fler och mer organiserade på arbetsplatsen. Samt att de tillsammans med sitt skyddsombud även är mer aktiva i sitt systematiska arbetsmiljöarbete.”

”Hade ärende mot ett bolag. Medlemmen fick inte ut sin lön. Inget anställningsavtal, men arbetstidsrapportering fanns. Endast överenskommelse om arbete via sms där telefonnummer inte gick att koppla till något bolag eller person. Efter ihärdigt detektivarbete kunde jag bevisa att arbete utförts samt koppla samman medlemmen med annat bolag fast samma ägare. Efter att kravbrev gick ut betalades lönen omedelbart.”

Nyligen avslutades vår jultävling på Facebook där medlemmar i Kommunal Stockholms län kunde tävla om fina priser. Ett av tävlingsmomenten var att svara på frågan ”Varför är det viktigt att vara med i facket?”. Över 300 medlemmar var med och tävlade.

Det är så uppiggande att läsa alla svaren. Stinas bidrag stärker mig i att vi måste se både det vi gör här och nu och det som är fackets långsiktiga idé:

”Den kollektiva styrkan ger individen kraft. Kollektivavtalet är frukten av detta, avtalet där det vi tar för givet regleras så som ob och semesterdagar, men även försäkringar och tjänstepension. Ett avtal som inte bara upplyser oss om våra skyldigheter utan även våra rättigheter och behöver vi hjälp om arbetsgivaren bryter mot avtalet är det bara att ringa ett samtal så får vi hjälp utan att det kostar extra.”

Med det vill jag önska er alla ett riktigt gott nytt år!

(Och om du inte är medlem i Kommunal än så kan du gå med här https://www.kommunal.se/bli-medlem )

Jessica P Klemetsson
Avdelningsordförande
Kommunal Stockholms län