Jessica P Klemetsson: Vi, medlemmar i Kommunal, måste stå upp för alla människors lika värde och lika möjligheter.

Den 9 september är ett ödesval där din röst spelar roll. Som medlem i Kommunal, och som medborgare.

När jag funderar vart min röst ska gå så börjar jag alltid med att fundera på vilket samhälle i grunden jag vill ha. Vill jag ha ett samhälle där var och en bidrar efter förmåga, till var och en efter behov? Eller tror jag på ett samhälle där de med stor plånbok klarar att betala för sig själv och de med mindre plånbok inte har en chans? Vill jag ha ett samhälle där klassklyftorna minskar eller ökar? Vill jag ha ett samhälle där alla människor har lika värde och lika möjligheter eller vill jag ha ett samhälle som ställer grupper av människor mot varandra? Vilket samhälle vill jag lämna till mina barn?

Jag gillar idén med skatt. Att fördela medel från de som har mycket till de som har mindre har varit oerhört framgångsrikt för Sverige. Det är en politisk modell jag har att tacka för mycket. Jag har gått i princip gratis på förskola så mina föräldrar kunde jobba. Jag har gått gratis i skolan och fått en utbildning som gör att jag kan försörja mig och mina barn. Jag har blivit sjuk och tagit del av nästan gratis sjukvård. Jag åker buss och tåg till reducerat pris. Och min svärmor får hjälp av nästan gratis hemtjänst så jag, min man och hans syskon kan arbeta utan dåligt samvete eller behöva gå ner i arbetstid för att hjälpa henne. Det är det här vi kallar välfärd.

Jag har dessutom valt att arbeta i välfärden. Självklart kostar vår verksamhet pengar. Men det är vi som ser till att Sveriges ekonomi är så bra. Vi är garanten för att Sveriges befolkning kan ta sig till jobbet, friska och utan oro för sina barn eller mormor. De allra flesta som jag pratar med tycker att vi som arbetar i välfärden förtjänar högre löner, bättre arbetsvillkor, fler kollegor och trygga anställningar.

Det behövs mer resurser till välfärdens verksamheter. Frågan som vi behöver ställa oss är om dessa medel ska komma genom gemensamt betalad skatt? Eller ska de komma genom höjda avgifter som var och en ska betala?

Det är det här valet handlar om.

Att sänka skatten som Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern, Liberalerna och Sverigedemokraterna har på sin politiska agenda kommer inte bidra till att minska klassklyftorna. Det kommer inte förbättra villkoren för medlemmarna i Kommunal. Och det kommer fortsätta bidra till att politiska partier ställer grupper av människor mot varandra som lösning på orättvisor.

Vi, medlemmar i Kommunal, måste stå upp för alla människors lika värde och lika möjligheter. Vi måste värna demokratin, välfärden och ett samhälle som håller ihop. Vi måste fortsätta arbetet med att förbättra våra arbetsliv och vår fritid. Vi är inte nöjda. Vi vet att det kommer ta tid. Vi tror absolut inte att det finns enkla lösningar, som att sänka skatten eller ställa grupper mot varandra.

Gå och rösta. Din röst spelar roll. Rösta för en socialdemokratiskt ledd regering den 9 september.

Jessica P Klemetsson
avdelningsordförande
Kommunal Stockholms län