Dialog ger bästa resultat!

Den 12 december 2017 beslutade socialnämnden i Nynäshamns kommun att inte längre driva personlig assistans i egen regi, all personlig assistans skulle istället drivas i privat regi.

Redan innan beslutet togs hade Kommunal inlett ett arbete med att få kommunen och politikerna att inse vilka konsekvenser som skulle bli för de personliga assistenterna och brukarna om beslutet blev verklighet. När beslutets sedan fattades så intensifierades arbetet. Medlemsmöten, telefonsamtal, möten med politiken och debattartiklar för att påverka så att beslutet skulle bli ett annat.

Dessutom ordnade de personliga assistenterna själva en manifestation för att påverka. Detta initiativ bidrog till stor del, och visar på att engagemang och att organisera sig och gå ihop, den fackliga idén, lönar sig!

I efterhand kan vi i Kommunal självkritiskt inse att vi kunde gjort mer i vår kommunikation gentemot medlemmar. För att berätta hur vi arbetade med påverkan och hur vi kunde gjort mer tillsammans.

Inget kunde sedan glädja Kommunal mer än när vi nåddes av socialdemokraternas omtag i frågan. Ola Hägg socialnämndens ordförande kom den 10/4 med ett ordförandeförslag som innebar att beslutet om upphandling skulle ses över. Detta för att ha en fortsatt dialog med Kommunal.

Den 24/4 beslutade nämnden att ta ordförande förslaget och att inte upphandla den personliga assistansen. Och nu ser vi i Kommunal fram emot en fortsatt dialog och samverkan.

Detta är en seger för välfärden, för anhöriga och brukare, en seger för de anställda personliga assistenterna och också en seger för fackligt politisk samverkan!

Birgitta Tångerby
sektionsordförande
Kommunal Sydost