Jessica P Klemetsson: Du som sitter i fullmäktige, i en nämnd eller i en kommun- eller landstingsstyrelse är inte bara politiker. Du är också arbetsgivare.

Medlemmarna i Kommunal hör till Sveriges mest älskade yrkesgrupper. Skickliga undersköterskor, barnskötare och brandmän. Människor som varje dag står för kvalitet och kontinuitet i svensk välfärd. Kommunal vet att när våra villkor förbättras blir samhället både tryggare och starkare. Fler kan gå till jobbet och tillväxten ökar. På samma sätt gör låga löner, en ohållbar bemanning och bristande schemaläggning att samhället försvagas.

Du som sitter i fullmäktige, i en nämnd eller i en kommun- eller landstingsstyrelse är inte bara politiker. Du är också arbetsgivare. Du beslutar om deras arbetsmiljö och anställningstrygghet. Dessutom är de angelägna om att du tar ett ansvar för att välfärdstjänsterna i kommunen eller landstingen är tillgängliga och håller hög kvalitet över tid.

Överenskommelsen om heltid som norm med Sveriges kommuner och landsting är ett viktigt steg mot att arbetsvillkor i välfärden ska förbättras. De handlingsplaner som nu upprättats och det arbete som pågår inger framtidstro. Men du som politiker kan ge arbetet mer fart.

Det är många medlemmar i Kommunal som trots att de jobbat många år i sitt yrke inte får fast anställning. Istället bollas de runt på otrygga/oskäliga visstidsanställningar och korttidsvikariat ofta med timavlöning. Det är dåligt för medlemmarna i Kommunal – och det är dåligt för verksamheten. Det gör det svårt att planera sitt liv, vet man inte när man ska jobba så vet man inte när man är ledig. Det gör det svårt att veta hur mycket pengar man har – man vet inte vilken lön man får månad för månad. Det gör det också svårt att få lån till en bil eller för att köpa en bostad.

Dessutom är det dåligt för verksamheten. Det är jobbigt att ständigt ha nya kollegor som ska läras upp kring hur rutiner och brukare fungerar. Det är jobbigt för och skapar otrygghet för brukarna, både äldre i äldreomsorgen och barnen i förskolan att ständigt möta nya ansikten.

Du som är politiker och tillika arbetsgivare. Var modig! Titta över det personalpolitiska programmet. Ta reda på hur det ser ut där du är verksam. Hur stor andel är visstidsanställda? Prata med ansvariga chefer. Hur har de tänkt när personer anställts på visstidskontrakt? Hur ser resurser och förutsättningar ut?

Utred vilka visstidstjänster som går att omvandla till fasta tjänster. Ha en vikariepool med fast anställd personal för att täcka korttidsfrånvaro. Så kan också andelen timavlönade, korta anställningar på allmän visstid, minska radikalt.

Var en föregångare! Omsätt viljan till förbättring redan nu genom att initiera lokala kollektivavtal med syfte att begränsa andelen oskäliga visstidsanställda hos er.

Kom ihåg att trygga anställningsförhållanden ger bättre kvalitet i välfärden.

Kör så det ryker!

Jessica P Klemetsson
Avdelningsordförande
Kommunal Stockholms län