Jessica P Klemetsson: När arbetarrörelsen håller ihop, då kan inget stoppa oss!

Jag har många gånger hanterat konflikter, spänningar och alla möjliga olika åsikter i mina roller som facklig företrädare och som politiskt förtroendevald. Många gånger på ett bra sätt, men ibland har jag gjort det mindre bra.

Ofta har dispyterna berott på missförstånd. Missförstånd som enkelt kunnat undvikas eller snabbare retts ut om vi bara pratade med varandra.

Det har varit irritation mellan medlemmar på olika arbetsplatser hos samma arbetsgivare, frustration mellan skyddsombud och förhandlingsteam, brist på dialog mellan förhandlingsteam och sektionsstyrelser, mellan olika fackförbund och mellan facket och politiken.

Vikten av starka och modiga ledare med kompromissvilja kan inte nog understryka i dessa fall.

Många fler gånger har jag upplevt det precis motsatta! Fantastiskt samarbete som ger resultat, förbättringar för medlemmarna och, som extra krydda, energi att fortsätta kämpa tillsammans.
Det kan handla om att vi tecknar ett nytt kollektivavtal, att någon tar steget och blir arbetsplatsombud eller att vi tillsammans hjälper en medlem att få rätt gentemot arbetsgivaren.

På samma sätt kan politiska beslut leda till förbättringar för medlemmarna om vi arbetar tillsammans. Politiska beslut som säkrar sjysta arbetsvillkor för de anställda vid upphandling, förbättringar som arbetskläder för personalen i vård och omsorg eller ger avdragsrätt på fackföreningsavgiften. Vi har inte nått ända fram i alla frågor. Vi har fortfarande många arbetsgivare inom barnomsorgen som fortfarande behöver övertygas om behovet av arbetskläder. Men framgångarna ger energi som gör det lättare att fortsätta kämpa för att nå mål som vi har gemensamt även om vi inte alltid är överens om vägen.

Vi måste fortsätta i denna goda anda. Vi måste fortsätta prata med varandra. Och vi i Kommunal Stockholms län behöver fortsätta föregå med gott exempel. När vi kommer på koalitionskurs med varandra, företrädare från andra LO förbund eller politiska företrädare behöver vi en rak kommunikation, men vi måste också vara beredda att diskutera, kompromissa, komma överens. Detta för att stärka och fortsätta hålla ihop arbetarrörelsen.

När arbetarrörelsen håller ihop, då är vi ostoppbara!

Trevlig helg!

Jessica P Klemetsson

Ordförande Kommunal Stockholms län