Hur bra har vi det egentligen?

Säger Hej och ha en trevlig dag till Busschauffören som kör mig till T-bana på morgonen. Hen är en viktig kugge i välfärdssystemet.

Kommer då att tänka på barnskötarna som också är superviktiga. Utan dem har vi ingen som tar hand om våra barn så vi kan jobba. Mina barn är nu vuxna men under hela deras uppväxt var jag väldigt beroende av att de fanns!

Detta ledde mig osökt in på tanken om undersköterskan som vårdar våra sjuka. Och brandmännen, vad skulle vi göra om de inte fanns? Trygghet att de kan komma om katastrofen är framme.

Alla Kommunals yrkesgrupper är kuggar på olika vis i vårt välfärdssystem; för att komma till jobbet, för att ha ett jobb att utföra, för att få vård om vi blir sjuka själva, eller har anhöriga som behöver äldreomsorg eller barnomsorg, tar hand om hunden då jag är på jobbet.

Vad händer om hela välfärden kraschar? Tror inte att många medborgare i vårt land tänker så, tyvärr.

Vi har haft det så bra så länge och nu har alla försämringar på olika sätt hunnit i kapp vardagen, så de märks för många. Man får inte hjälp utifrån behov och förmåga, utan från vad man kan betala. Vill vi ha det så här i Sverige år 2018?

Engagera dig fackligt och politiskt, Du behövs!

Anki von Essen Wallden

Vice ordförande i Kommunal Stockholms län