Jessica: Bygget av Nya Karolinska Sjukhuset är ohederligt

180208