Nej till privatisering av personlig assistans i Nynäshamns kommun

Den 12 december 2017 beslutade socialnämnden i Nynäshamns kommun att inte längre driva personlig assistans i egen regi, all personlig assistans ska istället drivas i privat regi. Ett medvetet beslut som kan leda till arbetsbrist för kompetenta medarbetare.

Kommunal har i förhandlingarna med kommunen hela tiden sagt nej till att upphandla all personlig assistans.

Kommunerna har det yttersta och grundläggande ansvaret för att alla assistansberättigade kommuninvånare får personlig assistans. Ansvaret innebär även ett ansvar för att se till att den assistansberättigande får assistansen utförd. En särskild del av det kommunala ansvaret gäller kostnader vid assistenters sjukdom. Oavsett om den assistansberättigade väljer kommunen eller en privat anordnare har kommunen ett ansvar att delvis finansiera de extra kostnader som då uppkommer.

Att kommunerna väljer att inte agera utförare har även ekonomiska förklaringar. SKL har konstaterat att kommunerna på grund av politiska målsättningar om anställningstrygghet och rätt till heltid har högre kostnader för den egna assistansen än vad de privata företagen har. Att lägga ut assistansen blir då ett sätt att minska kostnaderna. En viktig del i detta är de olika kollektivavtal som finns på området, som innebär olika kostnader beroende på kollektivavtal. Dessutom finns det en flora med privata utförare som idag inte valt att teckna kollektivavtal för sina anställda.

Kommunal anser att detta sätt att tänka och agera är oerhört kortsiktigt för Nynäshamns invånare och för samhället i stort. Dessutom på bekostnad av Kommunals medlemmar som nu riskerar att bli arbetslösa, få sämre anställningsvillkor i form av osäkra anställningsformer och sämre arbetsmiljö då otrygghet skapar anställda som inte törs säga ifrån av rädsla att bli av med jobbet som några exempel. Det är inte värdigt en socialdemokratiskt ledd kommun.

Att främja vinstdrivande företag genom nedläggning av den offentliga verksamheten går stick i stäv med de beslut som den socialdemokratiska partikongressen fattat. Dessutom kommer Nynäshamns kommun nu tappa den branschkompetens som idag finns i egen regi. Vilket kommer göra det svårare för kommunen att jämföra och följa upp kvalité i verksamheten samt ta ansvar för eventuella assistansberättigade som ytterst är kommunens ansvar.

Kommunal vill ha svar på följande frågor från Nynäshamns kommun:
– Hur ställer sig kommunen till att det kan bli en eventuell arbetsbrist på grund av beslutet?
– Hur har kommunen tänkt säkerställa arbetsvillkoren och arbetsmiljön för personliga assistenter vid privatiseringen?
– Varför går Socialdemokraterna i Nynäshamns kommun emot de inriktningsbeslut som tagits på den socialdemokratiska partikongressen?

Birgitta Tångerby,
ordförande, sektion Sydost, Kommunal Stockholms län