Ingen ska ha skäl till #metoo

#metoo har den senaste tiden uppmärksammat och belyst ett samhällsproblem och en kultur som inte är acceptabel. Oavsett om det är på din arbetsplats där du som arbetstagare känner beroendeställning eller om du som föreningsaktiv i Kommunal Stockholms län utsätts.

Som ledare för en av Sveriges största fackföreningsavdelningar med nästan 80 000 medlemmar varav majoriteten är kvinnor vill jag verkligen betona och uppmuntra till att säga ifrån. Jag är också stolt över hur Kommunal på ett seriöst sätt tar tag i frågan och att vår förbundsordförande Tobias Baudin rutit ifrån. Stöd, verktyg och riktlinjer för hur vi inom förbundet ska agera sprids nu till alla Kommunals förtroendevalda och anställda.

Om du utsatts och om du utsätts så finns jag och hela Kommunals Stockholms län här med stöd.

Jag kan aldrig acceptera ett klimat där vi människor tror oss ha rätten att trakassera andra människor. Den grundläggande värderingen borde vara självklar!

Nu behöver vi gemensamt se till att bygga en kultur på våra arbetsplatser såväl som i vår förening där vi alla känner oss trygga i att säga ifrån och trygga i att tillräckliga åtgärder vidtas om någon ändå går över gränsen.

Ingen ska ha skäl till #metoo

Jessica P Klemetsson
Ordförande
Kommunal Stockholms län

2 kommentarer

Innan du kommenterar, läs våra regler för kommentarer.

 • Henrik

  Jag är en man som har följt #metoo kampanjen.
  Jag känner mig dock utesluten att få framföra mina erfarenheter.
  Har ej varit välkommen i media eller i sammanställningar av kvinnors
  erfarenheter. Män kan tydligen bara vara förövare men ej offer. För
  kvinnor kan ju sin tur bara vara offer och ej förövare. Detta har inneburit
  att jag ej kunnat läka dessa minnen utan har fått svar att ”detta är kvinnors
  agenda”, ”starta ett eget upprop men som man är du inte välkommen här”,
  ”du är bara bitter” osv.

  • Hej Henrik! Sexuella trakasserier är aldrig att acceptera oavsett vilket kön man identifierar sig med. #metoo rörelsen är precis som du skriver, kvinnor som visar på ett samhällsproblem, med patriarkala härskartekniker. Kommunal ser lika allvarligt på din upplevelse.

   Enligt lag är sexuella trakasserier ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Det är den som utsätts för kränkningen som bestämmer vad som räknas som sexuella trakasserier. Det kan handla om fysiska handlingar och oönskad fysisk kontakt och det kan vara kränkande ord, gester och en nedsättande jargong. Gemensamt är att handlingen är av sexuell natur och att den är oönskad och kränkande.

   Sexuella trakasserier är förbjudet enligt lag. Den som utsätts ska göra tydligt att orden och handlingarna är ovälkomna och kränkande.

   Ansvaret att konfrontera kan kännas svårt, riskfyllt och ibland oöverstigligt. Det ligger i trakasseriets natur att den utsatta känner ett starkt obehag, ångest och stressreaktioner. Ofta finns maktrelationer och beroendeförhållanden med i bilden, vilket gör allt ännu mer komplicerat att hantera. Det kan kännas som att ingen kommer att ta dig på allvar, att du riskerar mer än du vinner och att ditt jobb står på spel.

   Det är här du behöver komma ihåg att din arbetsgivare är skyldig att utreda vad som hänt och att vidta lämpliga åtgärder. Arbetsgivaren är även skyldig att förebygga hot och sexuella trakasserier genom systematiskt arbetsmiljöarbete. Vänd dig även till ditt fackförbund för stöd – de är vana att hantera liknande situationer och kan ge dig råd längs vägen. Ha gärna detta mantra i bakhuvudet: säg ifrån, dokumentera, berätta!

   Här är Kommunals råd till medlemmar som upplever att de blivit utsatta för diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling:

   • Ta din egen upplevelse på allvar.
   • Säg ifrån – du har rätt att säga ifrån om sådant du upplever är kränkande.
   • Dokumentera genom att anteckna tid, plats, vad som hände och sades, samt hur du reagerade. Anteckningarna kan komma att bli viktiga i en eventuell utredning.
   • Tala om för din närmaste chef att du har utsatts för kränkningar. Om du blivit utsatt av din chef, eller av annan anledning inte vill anmäla till chefen, kan du istället kontakta personalenheten, skyddsombud, din fackliga organisation eller företagshälsovården.
   • Ta emot erbjudande om stöd.
   • Samarbeta och bidra till att hitta handlingsvägar för att lösa situationen.

   Jag hoppas detta kan hjälpa dig. Hör av dig annars. Jag finns på jessica.klemetsson@kommunal.se