Ingen ska ha skäl till #metoo

#metoo har den senaste tiden uppmärksammat och belyst ett samhällsproblem och en kultur som inte är acceptabel. Oavsett om det är på din arbetsplats där du som arbetstagare känner beroendeställning eller om du som föreningsaktiv i Kommunal Stockholms län utsätts.

Som ledare för en av Sveriges största fackföreningsavdelningar med nästan 80 000 medlemmar varav majoriteten är kvinnor vill jag verkligen betona och uppmuntra till att säga ifrån. Jag är också stolt över hur Kommunal på ett seriöst sätt tar tag i frågan och att vår förbundsordförande Tobias Baudin rutit ifrån. Stöd, verktyg och riktlinjer för hur vi inom förbundet ska agera sprids nu till alla Kommunals förtroendevalda och anställda.

Om du utsatts och om du utsätts så finns jag och hela Kommunals Stockholms län här med stöd.

Jag kan aldrig acceptera ett klimat där vi människor tror oss ha rätten att trakassera andra människor. Den grundläggande värderingen borde vara självklar!

Nu behöver vi gemensamt se till att bygga en kultur på våra arbetsplatser såväl som i vår förening där vi alla känner oss trygga i att säga ifrån och trygga i att tillräckliga åtgärder vidtas om någon ändå går över gränsen.

Ingen ska ha skäl till #metoo

Jessica P Klemetsson
Ordförande
Kommunal Stockholms län