18 månader som ordförande för Kommunal Stockholms län

Som kollektiv får vi inte glömma att varje liten seger, varje liten eller stor genomförd uppgift, bidrar till framgång och förbättringar för oss alla. Ibland kan de vara svåra att greppa och se. Men vi får påminna varandra.

2017 har varit, och är fortfarande, ett väldigt intensivt år för Kommunal Stockholms län. Utbildningar för förtroendevalda och medlemmar. Medlemsärenden, bygga facklig organisation, inflytandeförhandlingar och driva på arbetsmiljöarbetet. Politisk påverkan, löneförhandlingar, försäkringsfrågor, kommunikationsarbete och avtalsrörelser är några av exemplen.

Jag vill nu sända mitt djupaste tack till alla er som bidrar, engagerar er och ser till att vi ror i hamn denna fantastiska verksamhet. I varje genomförd utbildning ligger många timmars engagemang. Varje genomförd löneförhandling innebär kartläggning, analys, samtal och strategier. Bakom varje tecknat kollektivavtal ligger ett enormt arbete med att organisera de anställda på arbetsplatserna så en eventuell konflikt kan bli verklighet. Utan dig, utan medlemmarna i Kommunal, utan förtroendevalda som driver frågorna, utan kansliet på avdelningen och utan ombudsmännen skulle utvecklingen av våra villkor på jobbet gå snabbt utför. Det arbete föreningen levererar får inte underskattas.

Årets avtalsrörelse som inneburit att Kommunal lyckats ro i hamn över 50 centrala kollektivavtal är en sådan framgång. Att lönerna i de kvinnodominerade yrkena är för låga i förhållande till mansdominerade yrken är konstaterat. Att det går för långsamt med att fixa till löneskillnaderna tror jag vill alla tycker. Men att LO och Kommunal lyckats med att höja lönerna utan att behöva göra försämringar i avtalens villkor är ett stort kliv på vägen. Att vi dessutom kunnat bli överens om en låglönesatsning och en unik satsning på undersköterskor över tre år får vi inte glömma bort att fira. Åtminstone mentalt.

Industrins inflytande över hur stora eller små löneförhöjningar det finns utrymme för i svensk ekonomi kommer fortsätta diskuteras, det så kallade märket har en del att leva upp till om det ska fortsätta vara framgångsrikt och legitimt. Framgångar med att jämna ut löneskillnader mellan kvinnor och män är ett steg på vägen. Men arbetet får inte stanna av. Tre år går fort, och snart är det dags för avtalsrörelse igen. En avtalsrörelse som måste ta krafttag för att löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska upphöra.

Jessica P Klemetsson
Ordförande
Kommunal Stockholm län