17 månader som ordförande för Kommunal Stockholms län

Vart tar tiden vägen? Redan oktober och snart nytt år. Hela avdelningen är i full gång med verksamhetsplaneringar. Avdelningen kommer anta sin verksamhetsinriktning på höstrepresentantskapet och samtliga sektioner är i full gång med att hålla medlemsmöten med temat vilka frågor behöver lyftas för att vi ska få det bättre på våra arbetsplaster?

Kommunal är en förening. En ideell förening vars syfte är att företräda alla medlemmar på arbetsplatsen och i samhället i stort. En stor uppgift som jag tycker vi gör med bravur. Nya centrala kollektivavtal, företräder medlemmar i individuella ärenden, bevakar att arbetsmiljölagen följs, inflytandeförhandlar, påverkar politiker etc. etc.

Men inget är så bra så att det inte kan vara bättre. Det är jag som ordförande oerhört ödmjuk inför. När jag fick förtroendet att företräda mina arbetskamrater på min arbetsplats pratade vi mycket om organisationsgrad. Organisationsgraden är hur många som är med i Kommunal av alla de som skulle kunna vara det. Om nio av tio arbetare på en arbetsplats är med i Kommunal är vår organisationsgrad där 90 procent.

De senaste årens fokus på att värva medlemmar handlar om just detta. Om vi inte upprätthåller vår organisationsgrad på varje arbetsplats, varför ska arbetsgivaren lyssna? På min första arbetsplats var vi fem anställda som kunde vara med i Kommunal. Fyra barnskötare och ett skolmåltidsbiträde. Självklart spelade det roll att fyra av fem var med i Kommunal när jag pratade med vår chef. Jag kunde med stort självförtroende säga att jag företrädde vår arbetsplats anställda. Om bara två av oss hade varit med så vet jag att jag inte hade blivit tagen på lika stort allvar.

En annan aspekt av organisationsgrad är förstås när vi kommer till centrala
kollektivavtalsförhandlingar. Vårt vapen som fackförening när vi inte kan hitta överenskommelser med arbetsgivaren är strejk. Om stridsfrågan är högre löneförhöjningar och arbetsgivaren vägrar gå med på vårt krav, ja då kan vi lägga ned vårt arbete och strejka. Om inte majoriteten av arbetsplatsens anställda är med när vi ska lägga ned vårt arbete. Då kommer verksamheten rulla på i alla fall. Och konsekvenserna för arbetsgivaren blir små. Är vi alla med i föreningen kommer konsekvenserna däremot bli så stora så arbetsgivaren måste gå med på våra krav.

Den fackliga idén är så modern och aktuell som den bara kan bli. Men vi måste gemensamt se till att vi har en hög organisationsgrad. Maktförhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare är ojämnt, med fördel för arbetsgivaren. Med ett medlemskap i Kommunal bidrar du till att utjämna balansen!


Jessica P Klemetsson
Ordförande
Kommunal Stockholm län