Det är nog nu!

Dessa besparingar kommer att behöva göras inom verksamhet som i många fall redan går på knäna. Medarbetarna har svårt att hinna göra alla sina arbetsuppgifter på sin arbetstid redan idag. Det är redan idag svårrekryterat för flertalet av yrkesgrupperna. Vem kommer att vilja jobba i Huddinge kommun, med en arbetsmiljö med stor risk för ökad sjukskrivning, med risk att man inte kan leva på lönen i och med att antalet deltider ökar.

Huddinge kommun tänker inte finansiera kostnadsökningar för löner, hyra och annan inflation.

 
Vad blir konsekvenserna av detta? Självklart får vi Kommunalare ta smällen. Vi är inga maskiner. Vi är människor som jobbar med människor som behöver oss. Det går inte att bestämma hur mycket tid det tar. Det är ett arbete som kräver en personal som mår bra. Oavsett om vi talar om barn, äldre eller människor med olika funktionsvariationer så handlar det om att skapa trygga och goda levnadsvillkor. Det handlar om rätten till trygga och goda arbetsvillkor för oss. Vi vet att vi kostar pengar. Men vissa saker har vi kanske inte råd att spara hur mycket som helst på?
I underlaget från de moderatledda politikerna föreslås en pris och lönekompensation för 2018 på 0 %, vilket innebär kostnadsökningar på cirka 20 miljoner bara i Socialnämnden. Det är inte lite pengar.

 
Inom Kommunals område har antalet bristyrken ökat. Att kommunen inte kan vara en attraktiv arbetsgivare på grund av neddragningar i budget är för oss självklart. Huddinge kommuns har en vision om att vara en av de tre populäraste kommunerna i länet arbeta i. Denna vision är osannolik. Den föreslagna budgeten är även förödande för möjligheten att behålla och rekrytera personal.
Vi jobbar med omsorg, stöd och service, förskola och skola till några av samhällets mest utsatta grupper. Det är ett stort ansvar. Vi behöver förutsättningar för att kunna göra ett arbete vi kan stå för. Många av de människor vi jobbar med kan inte med ord berätta vad de vill eller inte vill. Det är vår uppgift att förstå för att kunna ge bra omsorg och stöd. De har rätt att mötas av personal som har tid att lyssna och möta individens behov. Tid kostar pengar.

 
Brist på tid och pengar har tyvärr blivit en del av vardagen. På senare år har allt handlat om att spara pengar. Vi har sparat in på personal, resurser, planeringstid, aktiviteter, mötestid, konferenser, inköp, administrativ tid, julbord och friskvård – listan på besparingsåtgärder kan göras lång. Vi har ändrat våra scheman och arbetstider gång på gång för att spara in och bli mer kostnadseffektiva.

 
Dessa besparingar kommer att behöva göras inom verksamhet som i många fall redan går på knäna. Medarbetarna har svårt att hinna göra alla sina arbetsuppgifter på sin arbetstid redan idag. Det är redan idag svårrekryterat för flertalet av yrkesgrupperna. Vem kommer att vilja jobba i Huddinge kommun, med en arbetsmiljö med stor risk för ökad sjukskrivning, med risk att man inte kan leva på lönen i och med att antalet deltider ökar.

 
Kommunens egen enkät om bland annat arbetsmiljön ger redan dåliga siffror. Sjukskrivningarna är på en fortsatt hög nivå, den arbetsrelaterade utmattningen ökar, arbetstakten ökar, målkvaliteten minskar och delaktigheten sjunker. Till detta kommer alltså nya besparingar.
De som bestämmer verkar inte förstå hur logiska saker hänger ihop. Eller så struntar de i människors allt tuffare vardag för att bedriva en omänsklig ideologi.
 Kommunal i Huddinge har under många år haft ett mycket bra sammarbete med de övriga fackförbunden inom kommunen. Vi tillsammans har bildat opinion mot den budget som moderatledda styre lagt fram

 
De fackliga organisationerna i Huddinge kommun inbjuder medlemmar och allmänheten till en manifestation måndagen den 12 juni klockan 16.30 när Budget 2018 ska beslutas av Kommunfullmäktige utanför Kommunhuset i Huddinge

 

 

Vi orkar inte jobba i motvind längre. Vi behöver medvind. Se till att kompensera för kostnadsökningar för löner, hyra och annan inflation.

 

Lennart Eriksson

Sektionsordförande

Kommunal sektion Huddinge