Man ska inte riskera en sten i skallen när man släcker en eld

Redan i början av januari sa Kommunals förbundsordförande Tobias Baudin i Expressen: ”Ge fan i våra medlemmar. Det här är livräddare. De ska inte åka ut på de här larmen och riskera sina egna liv.” Det är bara att hålla med. Man ska inte behöva riskera att få en sten i skallen när man är ute och släcker eld.

I en rapport som Kommunal nyligen publicerat om hot och våld mot räddningstjänstpersonal kan man läsa en del skrämmande resultat. Det ska sägas att rapporten bygger på en enkätundersökning bland personal inom räddningstjänsten som på inget sätt är heltäckande. Men undersökningen som gjordes i januari 2017 ger ändå en fingervisning om hur problematisk arbetssituationen är för räddningstjänstpersonalen. Inte minst i en storstadsregion som Stockholms län.

Bland annat kan man läsa att ungefär var femte av de som arbetar i en storstadsregion uppger att de blivit utsatta för våld under det senaste året. Av de som utsatts för våld det senaste året har en majoritet dessutom utsatts för våld mer än en gång. Framför allt handlar det om att man fått olika projektiler mot sig (stenar, fyrverkeripjäser, flaskor, snöbollar och så vidare). I storstadsregionerna handlar det enligt enkätundersökningen i princip uteslutande om sådant.

Vad gäller hot så uppger en dryg femtedel av de som arbetar i en storstadsregion att de utsatts för hot i sin yrkesutövning det senaste året. Även här det en majoritet som har utsatts mer än en gång det senaste året. I mer än fyra femtedelar av fallen så handlar det om verbala hot. Men det förekommer även att räddningspersonal hotas via sociala medier.

När en så stor del av räddningstjänstpersonalen utsatts för upprepat hot och våld är det inte konstigt att det är många som är oroliga för att råka ut för liknande saker i sin yrkesutövning. En majoritet av personalen inom räddningstjänsten i storstadsregionerna uppger att de känner oro för det. Något som givetvis i sig innebär en psykisk påfrestning i arbetet.

För oss i Kommunal är det givetvis helt oacceptabelt att medlemmar utsätts för hot och våld på sina arbetsplatser. Det måste till en lagändring med hårdare straffsatser för den som begår brott mot räddningstjänstpersonal. Men vi behöver också mer information om hur arbetssituationen ser ut. Det kan handla om opartiska enkätundersökningar och nationella riktlinjer för incidentrapportering. Slutligen måste resurserna till räddningstjänsten öka. Utryckningar med mindre personalstyrka än tidigare leder till en större otrygghet.

Redan i början av januari sa Kommunals förbundsordförande Tobias Baudin i Expressen: ”Ge fan i våra medlemmar. Det här är livräddare. De ska inte åka ut på de här larmen och riskera sina egna liv.” Det är bara att hålla med. Man ska inte behöva riskera att få en sten i skallen när man är ute och släcker eld.

Länk Expressen: http://www.expressen.se/nyheter/de-har-brotten-maste-bestraffas-stenhart/

 

 

 

Jessica P Klemetsson

Ordförande

Kommunal Stockholms län