7 månader som ordförande för Kommunal Stockholms län

Som ledare för Sveriges största fackföreningsavdelning står man inför många svåra ställningstaganden. Vilka beslut är de rätta att ta för att minska antalet visstidsanställda på våra arbetsplatser? Vilka beslut måste fattas för att öka inflytandet för Kommunals medlemmar i vardagen? Och vilka beslut är de rätta att ta för att vår förening ska bidra till att arbetsbelastningen på våra arbetsplatser blir rimliga?

Jag skulle kunna fortsätta med mina frågeställningar i all oändlighet. Men meningen med min inledning är att jag som ordförande vill betona vikten av att vi måste göra det här tillsammans. Ingenting är så glädjande som när jag är ute på arbetsplatserna och hör om fackliga segrar. Facket är medlemmarna på en arbetsplats. När medlemmarna gemensamt föreslår en förbättring, till exempel möjligheten till en toalett i närheten av hemtjänstområdet man arbetar i för effektivare arbetsdag, eller rotation i ett arbetslag för att en av köksstationerna inte är optimalt byggd och är mycket mer svårarbetad än de andra i skolans matbespisning. När arbetsgivaren lyssnar och inser att det är vi på arbetsplatserna som är proffsen, ja, det är oerhört få saker som gläder mig mer.

facklig-seger

Just de här exemplen är hämtade från arbetsplatser i Södertälje kommun som jag besökt under månaden. Full av energi har jag också besökt sektion Väst. Många kloka inspel inför vårt höstrepresentantskap levererades. Avdelningens representantskap är vårt möte där ombud från samtliga sektioner gemensamt fattar beslut om bland annat kommande års verksamhet och budget. Höstens möte präglades av god debatt, humor, gemenskap och kloka beslut. Bland annat fastslog vi att vi måste fokusera på just det jag beskriver i min inledning. Vi måste bli fler som bidrar gemensamt. Genom att agera på våra arbetsplatser. Arbetsgivarens skyldighet är att agera om arbetsbelastningen är för hög. Om det inte görs, eller de inte har förutsättningar för att agera. Då måste vi som skyddsombud göra det. Avdelningsstyrelse, sektionsordförandeträff i ett snöigt Norrtälje och nomineringsmöte i blivande privat vård och omsorgssektionen är några av de saker jag också hunnit med.

Den 30 november gick de borgerliga partierna ihop med SD och fällde regeringens förslag om rättvisa villkor inom offentlig upphandling. Ett förslag som hade inneburit att Sverige ska vara ett land där oseriösa företag inte kan dumpa löner och utnyttjar svenska löntagare. Nu blir detta en facklig valfråga. Svenska löner och villkor ska gälla i Sverige!

161202Trevlig Helg!

Jessica P Klemetsson

Ordförande Kommunal Stockholms län