Välkommen till Kommunal bloggar!

Här bloggar vi om aktuella ämnen som vi vill fördjupa oss lite extra i. Läs och kommentera gärna – vi gillar dialoger!

Prenumerera på bloggarna

Tack för att du prenumererar!

Något gick fel

Medlemmarna i Vänervästs önskelista

Jag skulle så här inför jul vilja sammanfatta vad medlemmarna i Kommunal Vänerväst önskar sig utifrån alla de möten och samtal jag haft under året.

>

Mina tankar

Tankar från Vänervästs ordförande 

Julhälsning till er alla!

Nu stänger vi strax 2019 och lägger det till handlingarna. Samtidigt öppnas ett nytt alldeles fräscht 2020 att fylla med goda saker!

>

Barbro Andersson - ordförande Kommunal Mitt

Jag är en glad, trygg och stolt förtroendevald i Kommunal Mitt. Här är mina tankar, visioner och idéer för ett bättre arbetsliv och därigenom ett bättre samhälle. 

Därför lämnade Kommunal LAS-förhandlingarna

I veckan beskrev medierna hur Kommunal och flera andra fackförbund hoppade av förhandlingarna om Las. Så kan det beskrivas. Men mer formellt korrekt är att vi aldrig varit med i förhandlingarna– trots att de handlat om en uppluckring av Lagen om anställningsskydd, Las, en lag som inte bara berör Kommunals en halv miljon medlemmar, utan hela den svenska arbetsmarknaden.

>

Avtalsbloggen

Följ Kommunals blogg om avtalsrörelsen 

Joakim Ekholm: Kommunal- Facket för dig inom räddningstjänsten

Branschen står för stora utmaningar och då är det otroligt viktigt att vara ordentligt organiserad med hög organisationsgrad och vara enade inom räddningstjänsten för att vi ska kunna möta dem på bästa sätt.

Kommunal Mitts representantskap 2019

Engagemang föder engagemang och framgång smittar av sig. Vi kan bli så mycket, mycket bättre på att fånga upp engagemanget och berätta om framgångar!

>

Barbro Andersson - ordförande Kommunal Mitt

Jag är en glad, trygg och stolt förtroendevald i Kommunal Mitt. Här är mina tankar, visioner och idéer för ett bättre arbetsliv och därigenom ett bättre samhälle. 

Representantskap

Min inledning på dagens repskap – inför de högst beslutande i avdelningen och världens bästa gäng!

>

Malin Ragnegård - Ordförande Kommunal bergslagen

Här finns mina tankar och åsikter i olika frågor som rör min fackliga vardag 

Manifestera mera!

November månad, kall och mörk. Energin är låg och väntan och längtan efter ljuset är påtaglig hos de flesta av oss. Likaså är väntan och längtan efter en bättre arbetssituation för många av Kommunals medlemmar.

>

Mina tankar

Tankar från Vänervästs ordförande 

Oscar Karlsson: För att unga ska få plats måste gamla stiga åt sidan!

Vi måste släppa osanningen om att unga inte kan, vill eller vågar ta plats i vår organisation och ibland måste faktiskt de äldre flytta på sig eller bereda ny plats för de unga.

Konsten att tolka

I detta inlägg diskuterar jag hur Försäkringskassans, förvaltningsrätters och kammarrätters tolkning av sjukersättningsreglerna förhåller sig till Högsta förvaltningsdomstolens tolkning av samma regler.

>

Förbundsjuristen

Här resonerar Phillip Eldon kring aktuella frågor 

Vägledande dom om sjukersättning

Ett av kraven för att få sjukersättning är att arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel. Bedömningen görs mot ”förvärvsarbete på arbetsmarknaden”. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i ett mål tagit ställning till hur det ska avgöras om en person har en sådan arbetsförmåga att han eller hon kan försörja sig genom förvärvsarbete på arbetsmarknaden.

Domstolen beskriver inte bara hur Försäkringskassan och domstolar ska göra denna bedömning, utan också vilka arbeten som omfattas och hur mycket sådana arbeten kan anpassas. HFD säger att om de anpassningar som krävs är så omfattande att ett tillräckligt stort ekonomiskt värde för en arbetsgivare saknas, kan arbetet inte betraktas som ett förvärvsarbete på arbetsmarknaden. Det måste alltså vara realistiskt att en arbetsgivare typiskt sett skulle vara villig att anpassa arbetet i den utsträckning som krävs med hänsyn till den enskildas behov.

HFD:s dom är vägledande för Försäkringskassan, förvaltningsrätterna och kammarrätterna.

>

Förbundsjuristen

Här resonerar Phillip Eldon kring aktuella frågor