Malin Ragnegård – Förbundssekreterare Kommunal

Här finns mina tankar och åsikter i olika frågor som rör min fackliga vardag

Vilka dagar är du feminist?

Så länge som det finns stora och uppenbara skillnader i arbetsvillkor, förutsättningar och lön beroende av vilket kön branschen du arbetar i domineras av så är den internationella kvinnodagen lika viktig som provocerande.

För vad kan egentligen undersköterskor, vårdbiträden, barnskötare och lokalvårdare förvänta sig för konkreta skillnader i sin vardag den 9 mars, eller någon av alla de andra dagarna på året?

Det är bra att orättvisor uppmärksammas och att det blir tydligt för fler hur avgörande både klass och kön är i arbetslivet, och i livet utanför arbetet. Men sen då?

En sak som är helt säker är att vi behöver hålla ihop. Organisera oss och visa systerskap. Vi behöver bli förbannade och säga ifrån. Stötta varandra och ta plats. Driva våra fackliga frågor på arbetsplatserna.

Du som tar ställning idag och som har möjlighet att även ta ställning imorgon – gör det!

Du som vill se förändring idag – gör det du kan för att förändra på riktigt imorgon!

Varenda politiker och arbetsgivare som tycker att det är för jäkligt med otrygga anställningar, deltider, delade turer och ohälsosamma scheman – gör skillnad, kräv något bättre!

Det kan få kosta, det kan få vara svårt och kanske även obehagligt. Kvinnokampen har aldrig tidigare varit gratis eller enkel.

Att mer än en kvinna mördas varje månad av en närstående är skamligt vårt land. Att någon flicka eller kvinna ska behöva känna obehag och rädsla för att bli utsatt för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld endast på grund av sitt kön är ett enormt misslyckande för hela vårt samhälle. För hela vår värld.

De flesta kvinnor har någon gång i livet upplevt sexism, kränkningar eller trakasserier.

Det är mycket som är väldigt fel och som har gått alldeles för långt, men det är varken feminismen eller jämställdheten.

Jag vill tacka alla som visar mod och som agerar alla dagar. Som tar ställning och som gör skillnad i konkret handling. Som står upp och säger ifrån mot destruktiva normer och sunkiga strukturer.

Tillsammans fortsätter vi framåt. Jag gör det för min skull och för din. För våra söner och döttrar, systrar och bröder. För alla människor oavsett könstillhörighet. För de som inte kan eller inte vågar. För de som har gett upp eller blivit tystade.

Vi gör det tillsammans, och vi håller varandras händer när det blir läskigt.