Malin Ragnegård – Förbundssekreterare Kommunal

Här finns mina tankar och åsikter i olika frågor som rör min fackliga vardag

Skyddsombudens dag!

Jag brukar ofta prata om vikten av att välja fackliga ombud på arbetsplatsen. Hur avgörande det är för att lyckas förändra det som är fel och påverka till det bättre.

Jag har under många år fokuserat på att träffa väldigt många arbetsplatsombud och skyddsombud för att ge dem kraft och insikt i hur viktiga de faktiskt är. Och speciellt skyddsombuden.

Skyddsombudet har enligt lag rättigheter som gör det möjligt att faktiskt agera och göra skillnad på riktigt. Men vi behöver alla hjälpas åt och backa upp med vår kollektiva styrka.

Det finns ingen annan företrädare, ombudsman eller ordförande som kan gå in på en arbetsplats och ställa krav om åtgärder med lagstöd i arbetsmiljöfrågor. Ingen annan kan lägga ett skyddstopp, det vill säga stoppa en arbetsuppgift, ett arbetsmoment eller en arbetsplats. Endast skyddsombudet har de mandaten, ingen annan.

Det är fantastiskt vilka möjligheter det finns att verkligen agera på det som är fel och att tillsammans på en arbetsplats kunna driva igenom förändringar för att värna om hälsa och liv.

Inte minst nu under pandemin har det blivit extra tydligt hur skyddsombudet är garanten för en trygg och säker arbetsmiljö, och ibland till och med skillnaden mellan liv och död.

Idag är det skyddsombudens dag – så sträck på er alla ni som fått det fina och stora förtroendet av era kollegor!

Är du inte skyddsombud själv så hylla den som är det eller se till att utse någon om ni saknar ett på din arbetsplats.

Kräv er rätt och stå på er. Känns det fel i magen så är det oftast fel. Mår vi dåligt på jobbet så gör vi något åt det. Genom att organisera oss, snacka ihop oss, välja ombud, få kunskap och stå enade så kan vi lyckas med nästan vad som helst!

Ta hjälp om du är osäker på hur ni kan driva en fråga – vi gör det tillsammans!

Fira idag! Du skyddsombud, du är grym och vi backar dig!