Malin Ragnegård – Förbundssekreterare Kommunal

Här finns mina tankar och åsikter i olika frågor som rör min fackliga vardag

Nytt uppdrag – samma blogg

6 veckor har nu gått sedan Kommunals förbundsmöte. I 6 veckor har jag alltså varit Kommunals förbundssekreterare! Det känns fortfarande lite overkligt, väldigt stort och oerhört hedrande.

Jag är så stolt över att få företräda Kommunal och alla som verkar, engagerar sig och är medlemmar i vår förening.

Mycket av mitt uppdrag går ut på att stärka, utveckla, bevaka och följa upp vår interna organisation. För mig är det viktigt att stötta upp och ge rätt förutsättningar till lokala företrädare att kunna driva våra frågor och utföra alla de fackliga uppgifter som behöver göras.

För att kunna ge rätt stöd och verktyg så är det helt avgörande att jag lyssnar in olika delar och nivåer av vår organisation. Det är också helt avgörande för om vi ska lyckas att vi har rätt fokus och involverar så många som möjligt för att ta vår förening framåt.

De senaste veckorna har några av mina möten bestått i att samtala med sektionsföreträdare och ombud på arbetsplatser, medlemmar från olika branscher, unga företrädare från hela landet, sektionsordföranden och ledningsgrupper, politiska företrädare, ombudsmän och tjänstepersoner på förbundskontoret, företrädare från flera andra fackföreningar, förbundsstyrelsen och så de andra i förbundsledningen.

Vi har utmaningar att jobba vidare med och det arbetet ser jag verkligen fram emot!

Det handlar om att hålla fokus på vårt främsta mål om att höja organisationsgraden och organisera på arbetsplatserna – inte minst för att lyckas i avtalsrörelsen och i övriga förhandlingar framöver.

Att få fler som vill engagera sig och som även vill bli valda till arbetsplatsombud och skyddsombud.

Öka kunskapen hos fler genom att fortsätta erbjuda medlemsutbildningar.

Fortsätta vara en tydlig röst och viktig del i samhällsdebatten.

Helt enkelt en relevant och stark fackförening!

 

I en förening så förenar sig människor som har insett att vi blir både bättre och starkare när vi agerar tillsammans än om vi gör det var och en för sig. Vi är ett lag som behöver hålla ihop för att lyckas. Och varenda en som är en del av vår förening är Kommunal. Ingen är viktigare än någon annan utan det är när vi förenar oss som vi blir som allra bäst.

Nu är det fullt fokus på att under några månader förhandla fram riktigt bra kollektivavtal för samtliga medlemmar. Det som avgör är hur många på varenda arbetsplats som bestämt sig för att vara med i laget som kämpar för bättre villkor, hållbara arbetstider och högre löner.

Har du frågat alla dina kollegor, vikarien, vänner och släktingar om de är med och bidrar till bättre avtal? Ställ frågan om medlemskap till alla som har möjlighet att vara med!

Nu förenar vi oss och ger järnet – tillsammans!