Malin Ragnegård – Förbundssekreterare Kommunal

Här finns mina tankar och åsikter i olika frågor som rör min fackliga vardag

Modernisera LAS med mer trygghet

Det har redan skrivits väldigt många bra texter och inlägg gällande den utredning som gjorts för en förändrad och mer modern arbetsrätt. Eller det var väl så det var tänkt i alla fall, att den skulle moderniseras och anpassas mer till nutidens arbetsmarknad. Så blev ju inte fallet, det var tydligt när utredningen blev offentlig. Nej, tvärtom blev det faktiskt.

Anledningen till att jag ändå vill skriva ännu en text om detta är för att jag är förbannad och djupt oroad.

Lagen om anställningsskydd (LAS) är en lag som ska skydda de anställdas ställning och ge någon form av jämvikt i balansen av maktförhållande mellan arbetsgivare och anställd.

Om det nya förslaget skulle bli verklighet så skulle maktbalansen rubbas totalt. Det kan inte vara modernt att skapa ännu mer osäkerhet och otrygghet på arbetsplatserna.

Det är rena osanningar att lagen som den ser ut idag skulle göra det mer eller mindre omöjligt för arbetsgivare att varsla personal om uppsägning vid behov. Det finns två skäl till uppsägning, arbetsbrist eller personliga skäl. Jag som under många år har suttit i förhandlingar med olika arbetsgivare vet att det så kallade problemet att ”bli av med” personer som missköter sig inte finns. Däremot så måste det naturligtvis finnas ett tillräckligt underlag som styrker och bevisar.

Det som verkligen behöver moderniseras är att stärka tryggheten för fler. Det verkliga problemet idag är att LAS används som ett golv när det gäller tex att få en trygg anställning.

Flertalet är de yrkesutbildade undersköterskor och barnskötare som tar studenten och blir erbjudna tillfälliga anställningar på deltid med timlön. De väljer istället andra branscher där de får en säker inkomst.

Jag träffar ofta välfärdsarbetare som inte vågar säga ifrån när något är fel, som säger att det blir konsekvenser i form av sämre schema eller lägre lön. Skulle det nya förslaget bli verklighet så skulle ännu fler tystna. Nu finns det ändå fackliga ombud på arbetsplatserna som bevakar och agerar  – men vilka vågar engagera sig när du vet att arbetsgivaren har rätt att göra sig av med den som inte passar in eller som är besvärlig utan att ens behöva presentera giltiga skäl?

Det här är ett fruktansvärt förslag som skulle ta oss tillbaka i tiden och förändra vår arbetsmarknad totalt i grunden. Skulle det gå igenom så kan lagen inte heta LAS längre. För det anställningsskydd som finns skulle inte längre existera.

En trygg arbetsmarknad ger trygga människor som vågar satsa, förändra sitt liv, ta chanser och där du ser nyttan och fördelarna med att utbilda sig.

Det som behövs det är att vi gömmer och glömmer utredningen – kasta bort den. Gör om och tänk framåt, inte bakåt.

Vi behöver göra våra röster hörda så att fler förstår hur allvarligt läget är. Gå in på anstallningstrygghet.nu du också.